- Det er et uhyre vigtigt møde for alle landmænd

Foreningen for bæredygtig grundvandsbeskyttelse lader Sabro Kro vest for Aarhus danne rammen om et møde med et højaktuelt emne – brugen af pesticider og grundvandsbeskyttelse under landbrugsjord.

Onsdag den 3. juli afholder Foreningen for bæredygtig grundvandsbeskyttelse møde på Sabro Kro vest for Aarhus. Her er indsatsplaner og forbud mod pesticider på dagsordenen, og alle lodsejere er velkomne, lyder det fra arrangørerne.

- Det er et uhyre vigtigt møde for alle landmænd, lyder det fra landmand Lars Bertram, der driver sit landbrug i Snogbæk på Sønderborg-egnen i det sønderjyske.

På mødet vil man blandt andet diskutere foreningen formål, ligesom man får et indblik i, hvordan man afprøver og godkender pesticider i Danmark.

Juridisk blik

Advokat Hans Sønderby, Sønderby Legal, har herefter et juridisk indlæg om indsatsplanerne.

Ifølge Miljøstyrelsen skal indsatsplanerne sikre et overblik over hvilke initiativer, der skal iværksættes for at opnå beskyttelse af den nuværende og fremtidige drikkevandsressource.

Indsatsplaner skal udarbejdes for indsatsområder udpeget af miljø- og fødevareministeren, og de kan udarbejdes for andre områder end udpegede indsatsområder, hvor kommunalbestyrelsen finder det nødvendigt.

Rent på landet

Formanden for foreningen, landmand Ulrik Lunden, der driver sit landbrug i Asaa nordøst for Aalborg i Nordjylland, runder aftenen af og lægger op til debat om, hvordan man kommer videre med foreningens arbejde.

Hans landmandskollega Lars Bertram har klare holdninger til sagen:

- Vi lægger selv jord til områder, hvor vores kommune indvinder drikkevand. Og min frygt er, at det hele griber om sig med forbud mod landbrugsdrift. Derfor må vi stå sammen og kæmpe for at få fagligheden ind i debatten. Og om nødvendigt forfølge et juridisk spor, pointerer landmand Lars Bertram, der altså tager turen fra Sønderjylland til Sabro Kro for at bakke op om foreningen.

- Det er sagt før, men det gør det ikke mindre paradoksalt, at alt det rene vand findes under landbrugsjorden i Danmark, mens det er under byerne, man har problemerne. Og så skal vi opleve, at det er dem i byerne, der skal komme og fortælle os på landet, hvordan vi skal sikre rent drikkevand, lyder det fra Lars Bertram.

Læs også