Øerne er kommet på bæredygtig kurs

Efter et »start-år« med stort underskud har Skovdyrkerforeningen Øerne i løbet af det andet regnskabsår efter fusionen fået vendt udviklingen.

Godt 50 medlemmer deltog i Skovdyrkerforeningen Øernes generalforsamling hos Centrovice i Vissenbjerg på Vestfyn.
Godt 50 medlemmer deltog i Skovdyrkerforeningen Øernes generalforsamling hos Centrovice i Vissenbjerg på Vestfyn.

Foreningens økonomi og almindelige tilstand i øvrigt var centrale emner, da Skovdyrkerforeningen Øerne i Vissenbjerg på Vestfyn holdt sin anden ordinære generalforsamling.

Skovdyrkerforeningen Øerne blev stiftet 1. juli 2016 ved fusion af de to hidtidige skovdyrkerforeninger, Fyn og Øst. På foreningens første generalforsamling, der fandt sted hos VKST i Sorø i oktober 2017, udviste det forløbne regnskabsår et underskud på knap 5,5 millioner kroner og en egenkapital på godt fire millioner.

Efter gennemførelse af en kraftig omstrukturering og tilpasning – blandt andet med en reduktion af det gennemsnitlige antal af medarbejdere fra 30 til 25 – kunne ledelsen på den netop afholdte generalforsamling præsentere en opgørelse for regnskabsåret 2017/2018, der udviser et overskud på 1.372.447 kroner og en egenkapital på 5.426.253 kroner.

Enestående indsats

Ifølge ledelsens beretning, som på generalforsamlingen blev aflagt af formanden, godsejer Rudolf Iuel, Lundsgaard ved Kerteminde på Fyn, ligger både toplinje og bundlinje betydeligt over det budgetterede. Til trods for, at resultatet igen i 2017/2018 er påvirket af en nedskrivning af værdien i Skovdyrkerforeningen Fyn Produktion ApS med hele 815.000 kroner.

- Det er en enestående turn around, som bestyrelsen er både imponeret over og særdeles tilfreds med, understregede formanden og fortsatte:

- Nok havde vi i beretningen sidste år gode forhåbninger for fremtiden. Men vi havde ikke troet, at fremgangen ville være så markant.
Rudolf Iuel kom i beretningen også ind på, at der i foråret kom en uventet udfordring.

- I maj fortalte vores skovrider, Heine Fischer Møller, at han skulle være leder i en kommune i Jylland. Vi sammenkaldte medarbejderne og konstaterede en fælles tro på, at det skulle gå.

- Bestyrelsen fik til opgave at finde en ny mand til at stå i spidsen for Skovdyrkerforeningen Øerne. Valget faldt på 55-årige Lars Muldbak, der tiltrådte som direktør 3. september 2018, og som har mere end 20 års ledelseserfaring fra bygge- og anlægsbranchen.

Læs mere i LandbrugØst i uge 44, der udkommer torsdag den 1. november, men allerede fra lørdag den 27. oktober kan ses på landbrugoest.dk.

 

Læs også

En million hektar skal braklægges for at nå N-måltal
Planteformand Torben Hansen: - Ja, vi har også glyphosat efter 2025
Opmærksomheden er rettet mod overlevelsen
Nye økologiregler kan få store konsekvenser
Et omkostningsniveau vi kan være stolte af
Ny strategiplan mødt med skepsis