Roedyrkere kan følge vækst i marken med satellitbilleder

Gennem Nordic Sugar kan man med satellitbilleder igen i år løbende følge med i væksten i sukkerroemarkerne.

Sukkerroedyrkere kan også i 2021 følge væksten i deres sukkerroemarker ved hjælp af billeder fra satellitter, og det er muligt både fra computeren hjemme på kontoret og fra Nordic Sugars app, som kan hentes ned på telefon eller tablet.

- Funktionen er blevet forbedret, så der hentes billeder hyppigere, og der er et bedre filter i forhold til skydække, fortæller Bo JM Secher fra Nordic Sugar.

På computeren kan man følge udviklingen i løbet af vækstperioden. Man kan se vækstkurver og sammenligne egne marker med de marker, som ligger inden for en radius af 10 kilometer – for eksempel med samme sort og samme sådato.

- Som en særlig og helt speciel mulighed kan man i Nordic Sugars system se et kort over vækstraten mellem to datoer. Dermed kan man identificere områder i marken som står stille, vokser hurtigt, eller som måske ovenikøbet vokser baglæns. Det så vi for eksempel i den tørre sommer i 2018, forklarer Bo JM Secher.

Figur med store forskelle

I figuren kan man se resultatet når indeks (NDVI) fra den 20. juli fratrækkes indeks (NDVI) fra den 15. juni i et udsnit af en mark.

- På den måde bliver det tydeligt, at der er store forskelle i væksten i marken. I det sydvestlige område har der været en god vækst, svarende til omkring 0,5 indeks. Det er stort set forskellen på en åben og en lukket række, lyder det fra Bo JM Secher og tilføjer:

- Inde i marken viser de røde felter, at der er områder, som har stået stille eller ligefrem har tabt indeks. Der kan være flere årsager til, at det kan ske, og det er vigtigt, man undersøger, hvorfor der ikke er vækst.

Man kan som sukkerroedyrker altid se indekskort fra den seneste satellitpassage på telefonen ved hjælp af appen fra Nordic Sugar.

- Ved hjælp af kortet og ens position, kan man let finde et eventuelt interessant sted, og skulle der være noget, man ønsker at drøfte med en konsulent fra Agricentret, så kan man afmærke et punkt, og sende billeder direkte ved hjælp af systemet, oplyser Bo JM Secher.

Læs også