Vårbyg er igen i år den mest udbredte afgrøde

Landbrugsstyrelsen har netop offentliggjort deres årlige liste over fordelingen af afgrøder i 2021. Den mest udbredte afgrøde er vårbyg, ligesom den også var det i 2020.

Igen i år er vårbyg den mest dyrkede afgrøde. Foto: Camilla Bønløkke

Hvert år udarbejder Landbrugsstyrelsen en liste over de afgrøder, som danske landbrugere har søgt om grundbetaling til. Listen giver et overblik over, hvad der er mest populært at have på de danske marker, ligesom man også kan se, hvor udbredte egne afgrøder er.

Top10-listen over de mest dyrkede afgrøder er uændret sammenlignet med sidste år. Det betyder, at listen igen i år står i kornets tegn med vårbyg på førstepladsen og fire andre kornsorter på listen.

I 2021 udgør de 10 mest dyrkede afgrøder ca. 75 procent af det samlede landbrugsareal på ca. 2,57 mio. hektar.

På styrelsens hjemmeside kan man finde den fulde opgørelse over afgrødefordelingen og den økologiske afgrødefordeling for 2021.

Top 10 over mest dyrkede afgrøder

Afgrøde 

2021

Vårbyg

545.599,5 

Vinterhvede

486.265,7

Silomajs

173.888,8

Græs med kløver/lucerne, under 50 % bælgplanter (omdrift)

167.865,5

Vinterraps

161.317,2   

Permanent græs, normalt udbytte

95.695,8  

Vinterhybridrug

89.640,8  

Vinterbyg

76.293,1

Vårhavre

67.960,1

Græs uden kløvergræs (omdrift)

55.414,7

Kilde: Landbrugsstyrelsen

Læs også