Det er sæson for udtagning af jordprøver

Udnyt efteråret til at få udtaget jordprøver i de marker, hvor det er mere end fem til seks år siden, jorden sidst er blevet analyseret.

Udtagning af jordprøver bør, ifølge Seges, prioriteres hvert femte til syvende år. Arkivfoto

For at sikre det størst mulige udbytte, og minimere udgifterne til kalk og gødning, er det vigtigt at kende indholdet af næringsstoffer i marken.

Seges anbefaler derfor, at man udnytter efteråret til at få udtaget jordprøver i de marker, hvor det er mere end fem til seks år siden, jorden sidst er analyseret.

- Snak med din planteavlskonsulent om behovet for at få udtaget jordprøver. Vær speciel opmærksom, hvis du benytter kvægundtagelsesreglen eller vil undersøge om fosforloftet kan hæves på grund af lave fosfortal på ejendommen, lyder opfordringen.

Hvor ofte?

Jordbundsanalyser viser, hvor store mængder næringsstoffer jorden stiller til rådighed for afgrøden. Med kendskab til jordens næringsstoftilstand, kan afgrøden gødes korrekt og derigennem opnå det bedste økonomisk resultat.

Det anbefales, at få ejendommens marker analyseret hvert femte til syvende år.

Prøveudtagningen foregår typisk i perioden fra høst til vækstsæsonens begyndelse det efterfølgende forår.

Læs også