Rekord-betaling fra DLF: 16.000 kroner pr. ha frøgræs

Den høje acontobetaling og fine udbytter i årets frøhøst vakte tilfredshed ved årets avlermøder.

Klaveret spiller i DLF. Direktør Truels Damsgaard glædede sig på avlermødet på Hotel Nyborg Strand over det høje udbytte og en fornuftigt markedet, som har udløst den hidtil højeste acontobetaling til frøkoncernens avlere.
Ved avlermødet i Nyborg deltog bestyrelsesformanden for DLF, Christian Høegh-Andersen. Det fynske medlem af DLF-bestyrelsen, Hans Boesen, Veflinge, kunne berette om både rekord i omsætningen og koncernresultatet i det forgangne regnskabsår.

Betingelserne for frøafgrøderne var i år nærmest optimale. Vinter med sne og frost, et koldt og tørt forår, en våd maj og tørt i juni, hvor frøarterne skulle bestøves, gav sammen med gode høstbetingelser i slutningen af juli store udbytter i de fleste frøarter.

Samtidig tikkede den kontante afregning den 11. december ind på kontoen hos DLF’s 2.200 frøavlere i form af en rekordstor aconto afregning, svarende til godt 16.000 kroner i gennemsnit pr. hektar.

- Med det høje udbytteniveau og et positivt marked er vi rigtig godt tilfredse med at kunne afregne på dette niveau, lød det fra DLF’s administrerende direktør Truels Damsgaard, da han præsenterede de foreløbige resultater for 2021-frøhøsten ved avlermødet for de fynske DLF-avlere i sidste uge i Nyborg.

Aconto afregningen er på 75 procent, mens resten slutafregnes til juni næste år, hvor hele frøhøsten og salget er opgjort.

Højeste aconto afregning er gået til engrapgræs med ikke mindre end 21.000 kroner pr. hektar. Avlere af rødsvingel har fået 18.000 kroner pr. hektar, og den største frøart, alm. rajgræs, er afregnet med godt 15.000 kroner pr. hektar, hvilket er rekord.

Udbytteindeks på 108

På nuværende tidspunkt er omkring halvdelen af de i alt 80.000 hektar, som dyrkes i Danmark til verdens største frøkoncern, indvejet. Og i forhold til de seneste fem år er udbytteindekset opgjort til 108.

Ved avlermøderne i henholdsvis Humble og på Hotel Nyborg Strand kunne avlschef Erling Christoffersen, DLF Højme, oplyse, at indekset for årets fynske og langelandske frøhøst lå på ikke mindre end 118, kun overgået af Lolland-Falster regionen med indeks 123.

For tre af arter lå Fyn og Langeland øverst på landsplan. Det var for hvidkløvers vedkommende med indeks 139, engrapgræs 132, og landets største frøart, alm. rajgræs med indeks 114.

Kun syv delegerede

Det fynske medlem af DLF-bestyrelsen, Hans Boesen, Veflinge, kunne ved avlermøderne berette om både rekord i omsætningen og koncernresultatet i det forgangne regnskabsår. Således rundede det andelsejede og verdensomspændende frøfirma 7,5 milliarder kroner i omsætning, og bundlinjen var i 2020/21 på 373, 2 millioner kroner mod 243,7 millioner kroner året forinden.

2.192 frøavlere er ejere af DLF A.m.b.A., mens 2.192 den 1. oktober var registreret som aktive avlere, med et gennemsnitligt frøgræsareal på 35,3 hektar.

Ved generalforsamlingen i Nyborg i oktober blev det vedtaget at skære antallet af delegerede ned til det halve i løbet af to år, fra 150 til 75. Derfor skulle der kun vælges syv delegerede fra den fynske valgkreds. Det blev Anders B. Rothausen, Krengerup Gods, Axel Schwarner Nielsen, Kølstrup, Daniel Frederiksen, Hesselager, Hans Henrik Pedersen, Væde, Poul Rasmussen, Refsvindinge, Valdemar Clausen, Kelleby, samt Gustav Rabølle, Simmerbølle. Sidstnævnte valgtes ved mødet i Humble.

Frøudbytter 2021 på Fyn og Langeland

Frøart DLF på landsplan Fyn Langeland

Kg/ha* Indeks** Kg/ha* Indeks** Kg/ha* Indeks**

Hvidkløver 537 122 450 127 708 148

Alm. rajgræs 1483 102 1510 114

Rajsvingel 1467 120 1828 203

Rødsvingel 1598 116 1604 119 1654 119

Bakkesvingel 1310 153 1241 148

Strandsvingel 1669 120 1415 111

Hundegræs 1205 114 1361 120 1035 117

Engrapgræs 1165 116 1376 133 1090 115

*) Baseret på indvejningen af cirka halvdelen af årets frøhøst

**) Indeks i forhold til 5-års gennemsnitsudbytte

Læs også