Det skal være nemmere at dyrke sukkerroer

Med konceptet »Easy Beet« sætter frøfirmaet SesVanderhave fokus på sorter med hurtig og ensartet fremspiring, bladdække mod ukrudt, holdbarhed og højt sukkerindhold i roerne.

Ustabile priser, stigende omkostninger, kravene til mere bæredygtighed og ekstreme vejrforhold gør det ikke lettere at være planteavler. Det gælder også sukkerroeavlerne.

Derfor lancerer frøfirmaet SesVanderhave et nyt koncept, Easy Beet, hvor mærkaten på frøæsken indikerer, at sorten kan præstere bedre under forhold med lavere input og arbejdsindsats ved dyrkningen.

- Vores sorter kendetegnes ved meget hurtig og ensartet fremspring, som er ekstremt vigtigt for den senere roeafgrøde, understreger regionschef for Skandinavien, Henrik Møller, og henviser blandt andet til dette forår, hvor nogle marker blev etableret i ubekvem jord sammen med den efterfølgende kolde periode i april og maj.

Stor avlertilfredshed

I Easy Beet-sortimentet er blandt andet Falster-sorten, som blev lanceret sidste sæson, og som har været prøvesort for det nye koncept.

- Den har virkelig været en sællert i år, og vi hører stor tilfredshed fra avlerne. Ikke mindst har den en bladstilling, som lukker rækkerne meget hurtigt, hvilket er med til at undertrykke og udkonkurrere ukrudtet. Det er en vigtig pointe med de reducerede ukrudtsmidler eller ved det mindre behov for mekanisk ukrudtsbekæmpelse, påpeger regionschefen.

Easy Beet-sorterne er samtidig udvalgt for deres optimerede lysomsætning til sukker og beskyttelsen mod erosion ved at bevare jordens fugtighed.

Holdbare i kulen

SesVanderhave-genetikken er kendt for små bladkroner og en tyk overhud, som er med til at begrænse skaderne ved optagningen og derved ved opbevaringen i kulen.

- Vi oplever, at sukkerfabrikkerne ønsker en stadig længere roekampagne, og derfor er holdbarheden i roerne afgørende, samtidig med at sukkerindholdet ikke mindskes. Derfor er det også vigtige parametre i vores nyudviklede Easy Beet-koncept, påpeger Henrik Møller, og tilføjer, at disse egenskaber ikke mindst er afgørende for sukkerroeavlernes bundlinje.

Han oplyser, at SesVanderhave på mandag åbner for salget af sukkerroefrø til næste års sæson, og at han er klar ved telefonen. Men nævner i den forbindelse, at det rent faktisk vil være en god idé at være hurtig ude med bestillingen.

- Der kan være begrænsede mænger i nogle sorter, idet avlen af sukkerfrø i Italien har været reduceret på grund af den ekstreme tørke og varme i forsommeren 2022. 

Esay Beet-sorter

I det nye koncept til optimeret sukkerroedyrkning fra SesVanderhave indgår følgende roesorter:

● Langeland

● Falster

● Nysted

● Skelby

● Bandholm

● Egelev

● Blans

Læs også