Høje udbytter i de fynske frømarker

På DLF’s avlermøder blev årets optimale betingelser fremhævet. Samtidig er der udbetalt 17.000 kroner pr. ha i acontobetaling i gennemsnit for årets frøafgrøder.

Efter en sæson, hvor stort set alt er gået nærmest helt perfekt, kunne frøavlerne til verdens største frøfirma, DLF, her før jul indkassere en 75 procents acontobetaling for årets frøafgrøder på godt 17.000 kroner pr. hektar. Et rekordniveau, som kun sidste år blev overgået med 1.000 kroner.

På DLF-avlermøderne i den forgangne uge i henholdsvis Nyborg og Rudkøbing kom avlschef Erling Christoffersen, DLF Højme, ind på de optimale betingelser for frøafgrøderne.

- Efter et koldt og tørt forår blev det i juni fint vejr til blomstringen, og med mange gode dage i juli endte det med en nem høst med flotte udbytter. Kun i den tidlige bakkesvingel var mængden under de seneste fem års gennemsnitsudbytte, fortalte han, da han gennemgik udbytterne hos de fynske og langelandske frøavlere.

23.000 kroner pr. ha engrapgræs

Hvidkløverfrø og rajsvingel var årets fynske topscorere, begge med indeks 140. Sammen med den gode høst betyder det høje prisniveau, at bruttoindtægten pr. hektar i hvidkløver ligger over 20.000 kroner.

Engrapgræs topper med en pris på over 18 kroner pr. ha og dermed op mod 23.000 kroner pr. ha.

De største frøafgrøder i det fynske område, alm. rajgræs og rødsvingel, gav med acontoprisen et bruttoudbytte på henholdsvis godt 16.000 og 17.000 kroner pr. ha.

Mere dansk frø på sigt

De høje høstudbytter, samtidig med at der er faldende købelyst på det globale frømarked, bevirker, at udlægsarealet i de næste to sæsoner i DLF skal være noget mindre.

- Men, påpegede DLF’s nye administrerende direktør Søren Halbye overfor de 150 frøavlere ved mødet i Nyborg, udviklingen kan meget vel på sigt alligevel blive en fordel for dansk frødyrkning. De stigende kornpriser gør, at der ikke lægges samme frøarealer ud i andre lande. Derfor skal vi sikre den stærke platform af vores dygtige danske frøavlere.

Han erkender dog, at der ikke mindst efter coronaen er for meget frø på lager. Sammenholdt med de seneste to års gode høstår har DLF besluttet at lægge større partier frø på 25.000 kvadratmeter ekstern lagerkapacitet for at skabe balance i markedet.

Søren Halbye oplyser, at frøhøsten i hele EU og England i år har samlet set sat rekord med 280.000 tons frø og forventes næste år at ligge på omkring 220.000 tons. Af denne mængde stod DLF’s danske avlere for 118.000 tons i 2022. Det er den største frømængde i forhold til sidste års hidtidige rekord på 107.000 tons DLF-frø.

Frøudbytter 2022 på Fyn og Langeland

 

Frøart DLF på landsplan Fyn Langeland

Kg/ha* Indeks** Kg/ha* Indeks** Kg/ha* Indeks**

Hvidkløver 625 130 675 140

Alm. rajgræs 1579 105 1699 114

Rajsvingel 1400 130 1522 140

Rødsvingel 1690 115 1524 110 1520 110

Bakkesvingel 788 91 719 84

Strandsvingel 1650 120 1660 124

Hundegræs 1377 120 1316 105 1257 114

Engrapgræs 1243 118 1140 100 1477 138

I alt 1513 110 1500 111

*) Baseret på indvejningen af knap halvdelen af årets frøhøst

**) Indeks i forhold til 5-års gennemsnitsudbytte

Læs også