høst-tour

Vi skriver om høsten
- HVER DAG!

Topdanmark i tørke-opråb

Knasende tørke får Topdanmark til at sende advarsel om ukrudtsbrændere og andre store brandfarer. Samtidig opfordrer forsikringsselskabet landmænd med en afgrødeforsikring til at anmelde tørkeskader.

Landmænd og haveejere må i disse dage kigge langt efter regn. Tørken har for alvor ramt Danmark, og det øger risikoen for brand og andre skader.

Derfor sender Topdanmark, et af landets største forsikringsselskaber, nu en besked til 100.000 privatkunder med håbet om at forebygge alvorlige brandskader.

- Vi har desværre set, at ukrudtsbrændere den seneste tid har været årsag til flere brande i huse og skure. Derfor vil vi på det kraftigste opfordre kunder til ikke at bruge ukrudtsbrændere, når naturen er så knastør, som den er, siger Rasmus Ruby-Johansen, skadedirektør i Topdanmark.

Opfordrer landmænd til at anmelde tørkeskade

Som følge af tørken har Topdanmark desuden besluttet at række ud til selskabets landbrugskunder, der har tegnet en såkaldt afgrødeforsikring. Den dækker udbyttetab på blandt andet korn, græsser, roer, raps, kartofler og majs, og landmanden er dækket mod alt fra frost, skybrud og storm til tørke.

- Vi vurderer, at samtlige kunder med en afgrødeforsikring potentielt kan have en dækningsberettiget skade. Derfor opfordrer vi disse kunder til at anmelde skaden, såfremt de oplever udbyttetab på deres afgrøder som følge af tørke. Så har vi anmeldelsen, og når landmanden har høstet sin afgrøde og opgjort udbyttet, så erstatter vi landmandens udbyttetab jævnfør vores forsikringsvilkår, siger Rasmus Ruby-Johansen.

Afgrødeforsikring

Som det eneste forsikringsselskab i Danmark tilbyder Topdanmark en afgrødeforsikring, som giver den enkelte landmand større tryghed i tilfælde af for eksempel dårligt vejr.

I dag har omkring fem procent af de landbrugskunder, som det er relevant for, købt afgrødeforsikringen, og Topdanmark forventer, at endnu flere landmænd vil tegne en afgrødeforsikring i takt med, at vejret i Danmark bliver varmere, vådere og vildere.

- Selv den dygtigste landmand kan blive ramt af dårligt vejr som tørke, store mængder regn eller storm. Med afgrødeforsikring kan landmænd sikre, at de ikke taber penge efter en fejlslagen høst på grund af en række eksterne forhold, siger Rasmus Ruby-Johansen.

Gode råd til at undgå brandskader

  • Vær opmærksom på lokale eller permanente forbud mod afbrænding eller brug af åben ild
  • Undgå at brænde ukrudt af med en ukrudtsbrænder, da gløder er den hyppigste årsag til, at der opstår brand i skure
  • Brug tobak, maskiner og elektrisk værktøj med omtanke – få gnister kan starte en brand
  • Hold afstand til bebyggelser og bevoksning ved brug af åben ild som fx grill og bål
  • Hav altid en spand vand eller haveslangen klar, hvis du ikke kan undgå at bruge åben ild
  • Tjek, at alle gløder er slukket, inden du går fra bålet eller grillen
  • Parker aldrig din bil i høj, tør vegetation

Læs mere om Høst-Tour

»Bondemanden han har altid travlt på sin bondegård«, lyder børnesangen. Og det har landmanden da også - især under høsten. Bliv klar til høst med Effektivt Landbrugs årlige Høst-Tour, hvor vi sætter fokus på vigtige udviklinger og nyheder, du ikke må gå glip af.

Læs mere her

Læs også