Etablering af kløvergræs er godt i august

Udbyttegevinsten i første slæt 2021 ved etablering primo august er omkring 1.000 FEN pr. hektar sammenlignet med såning omkring 1. september, oplyser DLF Seeds

GRÆSUDLÆG August er et godt og sikkert tidspunkt for etablering af en ny kløvergræsmark. Sås det nye udlæg i første halvdel af august, giver det størst sikkerhed for et højt udbytte og en høj kløverandel, der øger proteinudbyttet fra marken. Det meddeler DLF Seeds i deres nyhedsbrev.

Her skriver frøfirmaet, at udbyttegevinsten i 1. slæt 2021 ved etablering primo august er omkring 1.000 FEN pr. hektar sammenlignet med såning omkring 1. september.

Bliver det nye udlæg for kraftigt inden vinter, kan det med fordel pudses af omkring 1. oktober. Alternativt kan det græsses af enten med får eller kvier indtil 15. oktober. Fordelene ved en afpudsning/afgræsning er flere sideskud pr. græsplante og dermed en tættere mark.

Samtidig får kløveren mere lys og har nemmere ved at klare konkurrencen fra græsset. Det er vigtigt at få kvier og får af marken, inden den trædes op, eller bliver græsset for hårdt i bund, da det ellers går ud over udbyttet i første slæt 2021.

Almindelig rajgræs, rajsvingel af rajgræstypen og hybridrajgræs er hurtig til at etablere sig, så de kan sås længere hen i august. Etablering af strandsvingel Plus og strandsvingel først i august giver det bedste resultat, da de er langsomme til at etablere sig.

DLF påpeger endvidere, at vinterhvede er den mest velegnede art som dæksæd, fordi vinterhvedens udvikling passer godt med det forventede slættidspunkt for første slæt i maj 2021. Samtidig er der næsten ingen genvækst af vinterhvede efter første slæt.

cab

Læs også