Svinenoteringen bestemmer pris på McCormick-traktor

Helms TMT-Centret har et usædvanligt tilbud til alle landmænd: Køb en McCormick-lagertraktor og høst en gevinst, hvis svinenoteringen falder fremover. Eller betal mere, hvis den stiger.

Prisen på grisen de næste tre år bestemmer også den månedlige betaling på din McCormick-traktor, hvis du køber en af de seks traktorer fra 75 til 310 hk, som Helms TMT-Centret har på lager lige nu.

Sådan lyder et usædvanligt tilbud fra ejerne af maskinforretningen, Kristian og Jakob Helms, som de uddyber på Agritechnica:

- Vi strikkede tilbuddet sammen for et par uger siden. Så nu, hvor svinenoteringen er steget til 13,60 kroner pr. kg, er køberens mulighed for økonomisk gevinst blevet endnu større, fordi der nu er længere ned til den bundpris, vi har lagt ind for ikke at risikere at tabe for mange penge på det, lyder det fra Kristian Helms.

Han oplyser, at hvis svinenoteringen falder til bundprisen på 9,90 kroner i gennemsnit pr. kg i kontraktperioden på tre år, så falder den månedlige betaling med 27 procent.

- Gennemsnitsnoteringen var i 2018 under 9,90 kroner pr. kg, så det er ikke usandsynligt, at det kan ske. Og så vil landmandens investering blive betydeligt mindre, siger Kristian Helms.

Imødekommelse

Til gengæld skal køberen betale ekstra på de månedlige betalinger, hvis svinenoteringen stiger yderligere. Der er dog lagt et topniveau ind på 14,20 kroner pr. kg, så den månedlige betaling kan kun stige med godt 4 procent.

Logikken bag initiativet er, at når svinenoteringen stiger, så har svineproducenten råd til at betale mere for traktoren. Modsat skal svineproducenten betale mindre for traktoren, hvis svinenoteringen falder, og det måske kan knibe med at skaffe den nødvendige likviditet.

Det er disse situationer, som Helms TMT-Centret forsøger at imødekomme med tilbuddet, forklarer Kristian Helms.

- Vi hører fra nogle landmænd, der tænker: Kan vi nu tro på, at den høje svinepris fortsætter. De er lidt urolige for, at priserne kan gå ned igen.

Er for alle

Kristian og Jakob Helms oplyser, at prisen bliver fastsat én gang årligt som et gennemsnit af svinenoteringen. Falder svineprisen i år 1 til et lavere niveau end startprisen, vil den månedlige betaling falde i år 2.

Er man planteavler eller mælkeproducent, kan den månedlige betaling også kobles op på korn- eller mælkeprisen, hvis ikke man ønsker at koble den op på svineprisen, fortæller Kristian og Jakob Helms.

Man kan selvfølgelig også lease en traktor på helt normal vis, understreger de.

morten@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 33

Læs også