Valtra og Yara samarbejder

Valtra og gødningsvirksomheden Yara samarbejder nu om et projekt, hvis mål er at reducere miljøbelastningen væsentligt for græsproduktion, kød- og mælkeproduktionen.

Yara og Valtra er gået sammen i et tre-årigt projekt om at anvende en række nye teknologier, som Valtra-traktorerne er udstyret med i dag, blandt andet Valtra Guide, sektionskontrol, gradueret tildeling og Valtra Connect telemetri.

De finske kødkvægsproducenter, der deltager i projektet, bruger et bredt udvalg af Valtras nye teknologier, blandt andet en vejrstation, som giver helt præcise data for lufttemperatur, fugtighed, vind og fordampning.

Følere i marken måler jordens temperatur og fugtighed, udbyttemålere registrerer markernes udbytte, mens en Yara N-sensor, der er fastgjort til traktorens tag, analyserer plantemassen og klorofylen i afgrøderne foran traktoren.

Projektets overordnede mål er, ved hjælp af digitalisering og øget effektivitet af de tilgængelige ressourcer, at opnå bedre resultater. Baggrunden er, at dagens forbrugere  ikke kun er interesseret i hvilken mark, et bestemt produkt blev dyrket, men også hvor meget diesel, gødning og pesticider der blev brugt, og hvornår.

Græs binder kulstof

Cirka halvdelen af ​​massen af ​​markafgrøder er kulstof, hvorfor græs er effektivt til at binde kulstof. Græs har stærke rødder og en stor andel biomasse, og som en flerårig afgrøde er det grønne dække bedre end kornafgrøder.

Jo bedre græsset er til at vokse, jo mere kulstof kan det binde. På samme tid, som tilførslen af næringsstoffer optimeres, mindskes brændstofforbruget.

Det første år i det treårige projekt vil fokus ligge på introduktionen af ​​forskellige teknologier. Yderligere måleresultater opsamles i andet og tredje år, hvorefter der drages konklusioner.

Valtra, hal 20, stand B14

Læs også