Giv køerne en Butler

CN Maskinfabrik præsenterer Wasserbauer Butler Gold - en smart selvkørende og eldrevet foderskubber, der via en frontmonteret tværsnegl samler foderrester op fra foderbordet og flytter dem tilbage mod forværket, så dyrene får »friskt« foder hele dagen. Det fremmer ædelysten og minimerer foderspildet, lyder det fra virksomheden.

Foderrester på foderbordet samles op og præsenteres som nyopblandet foder. Det fører ifølge producenten til større foderoptagelse, mindre spild samt forbedret sundhed på grund af jævn foderoptagelse. For robotbesætningerne vil mere aktivitet sikkert også føre til bedre kotrafik og jævn udnyttelse af malkerobotter, lyder det.

Den grønne »robot« styrer efter små magneter, der bores ned i foderbordet med to meters mellemrum og får sin energi fra to 105 Ah vedligeholdelsesfrie batterier. De lades via en ladestation af samme type, som kendes fra nogle robotplæneklippere. Så der er ikke meget installationsarbejde forbundet med at få en Butler i stalden, mener CN Maskinfabrik.

Opsætning og justering af styringen foregår via PC, tablet eller smartPhone.

Stand 231

Læs også