Agromek drysser stjerner over produktnyheder

Trods udsættelse af den fysiske Agromek-udstilling, der skulle have været afholdt i dagene 19. til 22. januar i år i MCH-Herning, uddeler Agromek alligevel stjerner ud til produktnyheder, der skulle havde været udstillet på den fysiske udstilling.

I denne måned skulle den 42. udgave af Agromek-udstillingen have været gennemført, men blev udsat. Agromek har derimod valgt at lancere Agromek Stars Special Edition 2021, hvor Agromek-udstillere har fået muligheden for at indstille deres produktnyheder.

Udstillernes nyheder er blev bedømt ud fra samme kriterier som ved en fysisk afholdt Agromek-udstilling, hvor der er være fokus på høj kvalitet i bedømmelsen af nyhederne.

- Vi fik en række forespørgsler fra udstillere, om det ikke var muligt at gennemføre Agromek Stars, selvom Agromek-udstillingen ikke blev afholdt fysisk i år. Sådanne forespørgsler varmer jo meget, og vi besluttede derfor at gennemføre en intensiv proces, hvor udstillerne i en kort periode havde mulighed for at indsende deres nyheder til bedømmelse, fortæller Agromeks formand, Sten Andersen.

Bedømmelsen af Agromek Stars Special Edition 2021 er netop afsluttet og der blev delt 23 stjerne ud, heraf seks trestjernede og 17 tostjernede til denne specielle coronaramt Agromek Stars Special Edition 2021.

Herunder kan du læse om alle Agromek Stars Special Edition 2021 trestjernede nyheder. I Effektivt Landbrug Weekend kan du læse om alle Agromek Stars Special Edition 2021-stjernenyheder.

Trestjernet nyhed - Seges

Udbytteprognose for den enkelte mark

Det er nyt for dansk planteavl at kunne få en udbytteprognose for den enkelte mark.

Med en udbytteprognose for den enkelte mark kan landmanden allerede tidligt i vækstsæsonen se, hvilket udbytte han kan forvente på sin vinterhvede- eller majsmark.

Den nye udbytteprognose er koblet på det digitale markstyringsværktøj CropManager. Ved hjælp af multispektrale satellitbilleder, udbyttekort, højdekort og vejrdata, har Seges været i stand til at træne en machine-learning model til at forudsige udbyttet.

Det er nyt, at dansk planteavl nu får adgang til udbytteprognoser i den enkelte mark igennem vækstsæsonen via CropManager. Hermed kan de planlagte behandlinger i og mellem marker tilpasses i forhold til det forventede udbytte forudsagt af prognosemodellen, understreger Agromeks nyhedsudvalg blandt andet i sin bedømmelse.

Med udbytteprognosen får landmanden også et værktøj til – ud fra den forventede høst - at regulere lagerkapaciteten og informere aftagere af produktionen om de forventede mængder fra hver mark

Prognoserne udarbejdes fire gange i løbet af vækstsæsonen, og det giver mulighed for at landmanden kan regulere sin indsats i marken til det forventede udbytte.

Trestjernet nyhed - Poda Hegn

Hegnspæl er imprægneret med bioharpiks for at øge holdbarheden

Poda Hegn giver 25 års garanti på den imprægnerede hegnspæl.

En almindelig hegnspæl af fyrretræ kombineret med en imprægnering med bioharpiks. Det er i korte træk opskriften på en ny hegnspæl, hvor imprægneringen sikrer en langt større holdbarhed

Agromeks nyhedsudvalg lægger vægt på, at Faunawood hegnspælene er imprægneret med bioharpiks ved hjælp af en ny teknologi, som sikrer en lang holdbarhed. Desuden indgår der ingen miljøskadelige stoffer i imprægneringen. Bioharpiksen er udvundet af rester fra træproduktion.

Imprægneringen øger pælenes levetid så meget, at Poda Hegn lover 25 års garanti mod gennemrådning. Udtjente hegnspæle kan endda genbruges til fremstilling af bioharpiks til imprægnering af nye hegnspæle.

Trestjernet nyhed - Thyregod

Med ny radrenser er hjulskift på traktor unødvendigt

Nyt integreret sideforskydningssystem på radrenser fra Thyregod A/S.

Med Thyregod TRV Radrenser med integreret sideforskydning kan brugeren selv vælge, hvilken sporvidde traktoren skal have alt efter afgrødens rækkeafstand.

En nyudviklet radrenser gør det muligt at bruge det samme hjulsæt på traktoren, uanset om traktoren anvendes til radrenser eller marksprøjte.

Det skyldes, at den nyudviklede Thyregod TRV Radrenser har integreret sideforskydning, så brugerne selv kan vælge, hvilken sporvidde traktoren skal have afhængig af afgrødens rækkeafstand.

Thyregod TRV Radrenser med integreret sideforskydning er kåret som en trestjernet EU-nyhed til Agromek Stars Special Edition 2021 og præsenteres af Thyregod A/S.

Med den nye radrenser slipper brugeren for hjulskift mellem arbejdsopgaverne, eller for at lade traktoren med radrenser være låst til denne ene opgave i hele sæsonen, som det typisk er tilfældet for maskinstationer.

Sideforskydningen har en bevægelsesfrihed på 400 mm.

Det integrerede sideforskydningssystem giver mindre afhængighed af rækkeafstanden.

Den nye radrenser kan forskydes for eksempel 37,5 cm – en halv majsrække – til den ene side, så traktoren kan skræve over tre majsrækker. Konsekvensen er, at der så skiftes mellem forskelligt rækkeantal hver anden gang, der vendes i forageren.

Radrenseren har også gennemgået andre forbedringer i et redesign herunder en nykonstrueret bom, der er forstærket med 43 procent.

Trestjernet nyhed - MSR Plant Technology ApS

Vækststop i kartoffelmarken med dansk udviklet maskine

Crown Crusher kan være et alternativ, hvis kartoffelavlerne ikke længere må bruge Reglone.

Crown Crusher kan være et alternativ til vækststop i kartoffelmarken hos både konventionelle og økologiske producenter.

Crown Crusher er en dansk udviklet maskine, som kan knuse hjerteskuddet i kartoflerne og dermed blive et alternativ til nedvisningsmidlet Reglone. Crown Crusher er udviklet hos og præsenteres af MSR Plant Technology ApS, Thisted.

Maskinen er et godt bud på en mekanisk løsning til vækststop i kartoffelmarken, både til konventionel og økologisk kartoffelproduktion. Hvis muligheden for dispensation til at anvende Reglone bortfalder, har kartoffelavlerne brug for nye alternative løsninger, fremhæver Agromek-dommerne i deres bedømmelse af nyheden.

Crown Crusher er monteret på den mekaniske renser Opti Weeder, som det bærende og styrende redskab. Roterende tandhjul i Crown Crusher knuser hjerteskuddet i kartoffelplanten og tildækker efterfølgende med jord. Derved hindres genvækst i kartoflerne og risikoen for grønne kartofler minimeres.

Maskinen leveres i to og fire rækkers bredde og kan indstilles fleksibelt. Maskinen kan køre 8-12 km/timen og en fire-rækkers Crown Crusher kan dermed dække 2,5 hektar i timen, oplyser producenten.

Trestjernet nyhed - AgriSys

Avanceret vægt kan opsamle alle data om grisen

AutoPig kan løbende udbygges med funktioner, der registrerer og opsamler data om grisene.

AutoPig er et nyt overvågningssystem til smågrise- eller slagtegrisestalde, der med de rette sensorer, kameraer og vejeceller kan give næsten alle tænkelige informationer om hver enkelt gris i realtid.

AutoPig er kåret som en trestjernet Europa-nyhed til Agromek Stars Special Edition 2021 og præsenteres af den danske teknologivirksomhed AgriSys.

Som basis består enheden af en gennemløbsvægt, som placeres i en enkelt sti. Den måler automatisk grisenes tilvækst fra dag til dag.

Der kan tilkobles yderligere sensorer eksempelvis til måling af vandforbrug, grisens aktivitet, og til måling af grisenes overfladetemperatur.

Systemet leverer data til et dashboard, hvor landmanden kan få overblik over grisenes aktuelle præstation. Data kan ses fra alle enheder med internetadgang.

Agromeks nyhedsudvalg peger blandt andet på, at samtidige data fra flere sensorer, der f.eks. registrerer tilvækst og vand, gør data mere valide og dermed nemmere at reagere på. Har grisene eksempelvis en dag med både lav tilvækst og lavt vandforbrug, er der stor sandsynlighed for, at der er noget, som kan optimeres. Afviger grisens temperatur samtidig fra det normale, er der endnu en indikator på, at der bør reageres.

Metoden kan bruges til at lave en kontrolsti i en eller flere sektioner, og på den måde løbende evaluere, om der kan optimeres på pasningen af grisene. Derved undgås fejl, og der indføres nye tiltag, som øger grisenes tilvækst pr. kg foder. Det kan for eksempel bruges til at løse udfordringer med at sænke brugen af medicinsk zink ved fravænning, eller til at sænke besætningens antibiotikaforbrug.

Trestjernet nyhed - Staldmæglerne A/S

Nyt system til at separere gødning i kvægstalde

Delta X drænende gummigulv med mekanisk separator separerer den flydende og faste del af gødningen ved hjælp af kanaler og transportbånd.

For at undgå gylle i kvægstalden kommer Staldmæglerne A/S nu med en helt ny løsning, som adskiller den tykke og den tynde del af gødningen. Denne adskillelse giver et bedre indeklima i stalden for både landmand og dyr, da gødningen opbevares i lukkede kanaler uden for stalden.

Delta X hedder det nye system, som er et drænende gummigulv med mekanisk separator. Det er kåret som en trestjernet Europa-nyhed til Agromek Stars Special Edition 2021 og produceres af Bioret Agri i Frankrig.

Delta X er udviklet med henblik på at forbedre miljøet i stalden ved at reducere ammoniakemissionen og samtidig reducere CO2 udledningen pr. ko.  

Delta X fungerer ved, at der på gangarealet i kvægstalden indbygges to kanaler til at huse separationssystemet. På gangarealet er der tre procent fald ned mod hver langsgående kanal, som har indbygget et endeløst løbende gummibånd. Ved skrabning eller grundet det naturlige fald løber møg og urin ned i kanalerne.

Gummibåndet i den øverste kanal trækker den tykke del af gødningen til en tværkanal i enden af stalden. I den nederste del af kanalen trækkes den tynde del af gødningen til den anden ende af stalden til en tværkanal, hvorfra det føres videre ud af stalden.

Læs også