Ny bog går bag om innovativ mælke- og osteproduktion

Bogen »NaturGræsMælk« beskriver, hvordan man kan forvandle naturarealer til fødevarer af høj værdi på en bæredygtig måde.

KVÆGBOG De to agronomer Henrik Sønksen og Lasse Solheim kan nu også skrive forfatter på deres visitkort, efter de to har udgivet bogen »NaturGræsMælk«. 

Bogen tager sit udspring på Tøvestensgaarden ved Hejninge lidt vest for Slagelse, hvor Michael Andersen for tre år siden startede en økologisk bæredygtig produktion af mælk under netop »NaturGræsMælk«-konceptet.

Nu er produktionen blevet skaleret op til 125 økologiske køer, der ifølge bogen forvandler lavværdi-foder til højværdi-fødevarer. Dette bidrager til at genopbygge naturen, som ellers ville ligge urørt hen og springe i skov. 

Konceptet læner sig op ad EU’s hømælksdirektiv med mindst 75 procent græsfoder (hø og friskt græs) suppleret med korn og mineraler. Der må ikke fodres med ensilage.

Mindre klimabelastning

Ifølge bogen viser målinger, at Tøvestensgaardens økologiske mælkeproduktion på basis af naturgræs-hø reducerer klimabelastningen med cirka 20 procent. Høproduktionen på engene fjerner næringsstoffer, som ellers vil blive udvasket til havet.

På Tøvestensgaarden kan Michael Andersen se perspektiver i den politiske beslutning om at tage lavbundsjorde ud af produktion i forbindelse med multifunktionel jordfordeling. 

- Af klimahensyn skal vi i Danmark i de kommende år udtage 150.000 hektar lavbundsjorder, som vil kunne bruges til produktion af naturgræsmælk. Vores produktionskoncept bidrager med dyrevelfærd, klima, biodiversitet og dyr i det åbne landskab. Vi må tilbage til de oprindelige produktionsformer, hvor en ko spiser græs, udtaler Michael Andersen.

Det er meningen, at bogen, der kan læses på konsulentfirmaet Viventes’ hjemmside, skal inspirere kvægbrugere til at tænke alternativt og forbrugeren til at støtte en bæredygtig fødevareproduktion på danske naturområder.

hka

Læs også