Kalkning er vigtigt for optimal plantevækst

Spredning af carbokalk med kalkspreder.
Spredning af carbokalk med kalkspreder.

Af Bo JM Secher, Agricenter Danmark, Nordic Sugar

KALK Jævnlig tilførsel af kalk er en grundlæggende forudsætning for at opretholde jordens frugtbarhed, og specielt roer trives bedst på velkalkede jorder.

Undladelse af kalkning over en længere årrække giver problemer med dårlig jordstruktur og planter, der trives dårligt, som i sidste ende koster dyrt i udbytte.

Carbokalk er et jordforbedringsmiddel, som fremstilles i forbindelse med sukkerproduktionen, hvor læsket kalk beriges med plantenæringsstoffer og organisk materiale fra sukkerroerne.

Kalkning og carbokalk giver mange positive fordele:

 • Opretholder en god jordstruktur, specielt på stiv lerjord, som bliver mere bekvem, tidligere tjenlig om foråret og sikrer et godt såbed med reduceret risiko for sammenslemning og skorpedannelse.
   
 • Med til at sikre et godt og ensartet plantetal.
   
 • Forbedrer planternes vækst.
   
 • Fremmer regnormeaktivitet og gavnlige bakterier i jorden.
   
 • Med carbokalk tilføres jorden endvidere flere nyttige næringsstoffer – blandt andet fosfor, svovl og magnesium.
   
 • Der opnås en hurtig kalkvirkning, da carbokalk har en meget fin struktur.

Bred vifte af næringsstoffer

For at opnå samme kalkningseffekt, som med jordbrugskalk, skal der benyttes en smule mere carbokalk. Normalt siger man, at to tons jordbrugskalk i gennemsnit pr. år kan vedligeholde jordens Rt.

Skal den samme effekt opnås med carbokalk, skal der bruges cirka tre tons carbokalk fra Nakskov, eller cirka fire tons carbokalk fra Nykøbing Falster.

Carbokalk indeholder næringsstoffer, som ikke findes i jordbrugskalk, og som repræsenterer en værdi. Det er udover N og P, Mg, B, S, Na og K.

Værdien af de næringsstoffer, som bliver bragt ud med carbokalk samt den besparelse, der er i prisen, når man sammenligner med to tons jordbrugskalk, gør carbokalk til et prisbilligt og meget konkurrencedygtigt jordforbedringsmiddel.

Under gunstige forhold, over 500 kroner pr. hektar pr. år, ved et gennemsnitligt vedligeholdelsesniveau.

Læs også

Sjællandsk landmandssøn er stemmen i ny podcast
Tyske Treffler fås nu hos Johs. Mertz
Minister øger kontrol med dyrevelfærd
Skoleelever smagte på et job inden for fødevareerhvervet
Forening klager over Arla: - Klimakreditter og grønne løfter holder ikke
Vestsjællandsk forbud mod godkendte pesticider