bannerPos

70 procent færre jordbrugsbedrifter på 40 år

Illustration: Danmarks Statistik
26-03-2020 08:52

Siden 1979 er antallet af bedrifter med jordbrug - landbrug og gartneri - blevet reduceret med 70 procent fra 111.000 til 34.000, oplyser Danmarks Statistik. Det svarer til, at der hvert år er blevet 2,9 procent færre bedrifter sammenlignet med året før.

Ikke overraskende har der været et markant fald af bedrifter set over en årrække.

Nu har Danmarks Statistik opgjort tallene.

De største fald ses i 2006 og 1996, hvor antal bedrifter faldt med henholdsvis 8 og 6 procent.

- Set i det lys er faldet fra 2018 til 2019 ret beskedent, kun 1,5 procent, oplyser Danmarks Statistk.

Samtidig med faldet i antal bedrifter i de seneste 40 år har det danske jordbrug undergået en drastisk strukturudvikling.

I 1979 var der således blot 2,0 procent bedrifter med mindst 100 hektar. I 2019 er det derimod 22 procent af de danske bedrifter, som dyrker mindst 100 hektar jord. Disse store bedrifter besidder omtrent 75 procent af Danmarks landbrugsjord mod blot 13 procent i 1979. Den gennemsnitlige bedriftsstørrelse er blevet tredoblet i perioden fra 26 hektar til 78 hektar.

Stadig små bedrifter

Trods den voldsomme strukturudvikling fra 1979 til 2019 er det værd at bide mærke i, at der stadig er mange små bedrifter i Danmark. Bedrifter under 30 hektar udgør faktisk godt og vel halvdelen af alle bedrifter. Andelen af små bedrifter var dog langt større i 1979, nemlig godt 70 procent.

Sønderjysk historie

Det er i år 100 år siden, at Sønderjylland vendte tilbage til Danmark som en konsekvens af det tyske nederlag i Første Verdenskrig, og i forbindelse med dette skete der også store ændringer for det dansk landbrug, oplyser Danmarks Statistik som en sidebemærkning til sin nyhed.

- I 1920 var der lidt over 14.000 sønderjyske bedrifter mod 206.000 i hele Danmark. Danmarks landbrugsareal blev med ét slag forøget med 300.000 hektar og kom til at udgøre 3,3 millioner hektar. De sønderjyske landbrug var større end de øvrige danske landbrug, nemlig 23 hektar mod 16 hektar for landsgennemsnittet. Den dag i dag er de sønderjyske bedrifter stadig større end danske bedrifter som helhed, nemlig 91 hektar mod 78 hektar for landsgennemsnittet. Lidt over 3.000 landmænd i Sønderjylland dyrker 300.000 hektar, skriver Danmarks Statistik.

aldo

Mindst 10 år fra laboratoriefremstillet mælk

Meget tyder på, at der er et stort marked for mælk produceret uden køer. Der går dog mindst 10 år, før det kan laves, vurderer seniorforsker.

Naturlighed eller laboratoriekød?

Flere firmaer er allerede i stand til at fremstille kød i et laboratorium. Succesen kommer dog i høj grad til at afhænge af, hvilken historie forbrugerne vil have, og om man kan finde en erstatning for det kalveserum, der i dag er nødvendig for at lave kunstigt kød.

Mulighed for tilskud til slagtesvinestalde

Har du byggeplaner, kan du få tilskud til nye slagtesvinestalde i 2020. Der er afsat 85 mio. kroner til modernisering af nye stalde, og ifølge Seges Svineproduktion, så rækker puljen til etablering af op til 90.000 stipladser.

Tjener ekstra penge på løntørring med to mobiltørrerier

Landmand fra Langeland reddede 160 hektar hvede i en våd høst med et Turbodan-mobiltørreri, som tørrede kornet ned fra 30 procent vand. Senere har han anskaffet et tørreri mere af samme type.

Maskinstationerne kører for fuld kraft på trods af coronavirus

Der er nogle brancher, hvor arbejdet fortsætter stort set som normalt trods coronavirus. På maskinstationerne oplever de ikke at være bremset - tværtimod. Arbejdsopgaverne er mange, og der bliver arbejdet hårdt.

- Vores medarbejdere er heldigvis virkelig gået til den

Til trods for aflysninger af en lang række kurser og arrangementer, så kører rådgivningen på Sjælland videre så normalt som muligt også i de næste måneder, siger Torben Hansen, formand for VKST og Gefion.

Sådan får du solceller på marken

Der er rift om de arealer, som kommunerne udpeger til solcelleanlæg. Men der er flere måder at få sit projekt frem i køen, vurderer solcelle-rådgiver.
Side 1 af 1814 (36276 artikler)Prev1234567181218131814Next