Afgørelse om tilskud til privat skovrejsning på vej

Ansøgere, som lever op til kravene, vil få tilsagn om midler til skov, lover Landbrugsstyrelsen.

- Der er afsat ekstra midler til privat skovrejsning 2019. Det betyder, at vi kan give tilsagn til alle ansøgninger, der lever op til kravene. Sagsbehandlingen er i gang, og alle ansøgere vil snart høre nyt i deres sag, lød det i går på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

279 har søgt denne gang.

- I alt er der afsat 50,2 mio. kroner til puljen i 2019, hvilket betyder, at vi kan give tilsagn til alle ansøgninger, som opfylder kravene. Der er således afsat yderligere 15,2 mio. kroner i forhold til den oprindelige bevilling på 35,0 mio. kroner. De ekstra midler kommer fra den nye aftale om kvælstofindsatsen i 2020, lyder det fra styrelsen.

Fordi vi nu har fået tilført midler, skal vi ikke prioritere mellem ansøgningerne. Alle ansøgninger, som opfylder kravene – uanset hvad de har opnået i prioriteringspointscore – vil altså modtage tilsagn.

Hvis du har ansøgt om tilskud, men dit projekt indtil videre ikke opfylder kravene, vil vi som udgangspunkt sende dig et høringsbrev, hvor vi beder om flere oplysninger i sagen. Hvis du indsender de manglende oplysninger inden for den frist, der er angivet i høringsbrevet, og alle krav efterfølgende er opfyldt, giver vi tilsagn til skovrejsningsprojektet.

De første afgørelser om tilsagn eller afslag sendes ud i løbet af december i Tast selv-service, og styrelsen forventer, at alle 279 ansøgninger er afgjort i starten af 2020.

Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-20 og er 100 procent finansieret af EU.  Den har til formål at etablere nye skove, der forbedrer vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstof til søer, fjorde og/eller indre farvande, på privatejede landbrugsarealer.

Læs også