Digitaliserede drænkort er en stor hjælp

Jens Kristian Skautrup har fået digitaliseret sine gamle drænkort, og det har vist sig at være en god hjælp i jagten på tilstoppede dræn.

Kortene er gulnede og papiret er mærket af både tidens tand og adskillige ture i marken. Men kortene er af stor værdi.

De viser nemlig, hvor Jens Kristians Skautrups familie ved Holstebro har fået gravet dræn i markerne. Både kort og dræn daterer sig tilbage til 40’erne, hvor de adskillige kilometer dræn blev gravet ud med skovl.

Ligesom kortene, er drænene naturligt nok også mærket af tiden, og flere steder er rørene forvitrede eller stoppet til, så de ikke fungerer længere. Dermed bliver marker i mange tilfælde vanskelige eller umulige at bruge.

Jens Kristian Skautrup fra Holstebro-området oplevede eksempelvis flere år i træk at sætte dybe spor i et område på én bestemt mark, som det derfor var vanskeligt at få sundt igen.

Det gav ikke mening at der skulle være problemer lige dér, for ifølge drænkortet var der ingen dræn på stedet.

Så en dag tog han en stak matrikelkort i en taske og kørte til Billund, hvor han som den første af Sagros kunder fik scannet kortene ind. Ikke noget med at sende dem med posten. Kortene, der er mærket af adskillige markture gennem fem generationer, er af stor værdi for Jens Kristian, så han ventede, mens Sagros planterådgiver Anita Skou Henriksen scannede dem ind.

En blå prik gør forskellen

Formålet med turen til Billund var at få digitaliseret drænkortene for en stor del af de små 346 hektar, som Jens Kristian Skautrup driver og få dem overført på en app. Nu kan Jens Kristian Skautrup nemlig på smartphone og via FarmTracking-appen meget præcist se, hvor rørene er tegnet ind, samtidig med at han er fysisk ude i landskabet. Hans position vises som en blå cirkel på det digitaliserede drænkort.

Han opsøgte først marken med det problematiske, våde område.

- Vi kunne med FarmTracking se, hvor vi skulle grave, og det viste sig, at der lå nogle tilstoppede rør, dér hvor vi lavede de dybe spor.

Jens Kristian Skautrup har tidligere haft en rendegraver ude for at grave efter rør. Men det var tit lidt på må og få, og det kostede mange spildte timer med lejet materiel. Senest har han været ude på andre arealer, hvor der var dybe spor efter høsten 2019. Også her fandt han med appen to tilstoppede dræn. 

- Det er ikke altid nemt at omsætte kort til virkeligheden, siger han. Samtidig er en del af kortene tegnet tilbage i 40’erne, så nogle af fixpunkter som læbælter eller bygninger kan være anderledes i dag, siger han.

- Med de digitaliserede kort er vi tæt på en præcision inden for to meter, mens vi med de gamle kort nogle gange kunne ramme 50 meter forkert. Det er et fantastisk værktøj, siger han.

Skal have lavet flere

Jens Kristian Skautrup kommer også fremadrettet til at bruge de digitale drænkort, når der er uforklarlige våde steder med blød bund på markerne.

Han er temmelig sikker på, at han med den rigtige dræning fremover kan tage kartofler op på markerne 1-2 måneder tidligere, end det var tilfældet i 2019.

Så der kan også være tydelige driftsøkonomiske fordele ved at kende drænenes præcise placering. De præcise kort kan desuden bruges, hvis drænene på et tidspunkt skal udvides.

Jens Kristian Skautrup har på nuværende tidspunkt fået lavet kort over 70 hektar af den jord, han driver. Ud over hans egne arealer vil han også få udarbejdet digitale drænkort for arealer, som han har mere end fem års lejekontrakt på.
 

Læs også