Erstatning for patientskade

Hvis du har været udsat for en fejlbehandling i det danske sundhedsvæsen, kan du kræve erstatning for dit tab og den lidelse, du er påført.

FEJLBEHANDLING Din ret til erstatning gælder både for skader, der sker hos læger og på hospitaler herunder privathospitaler og for skader efter behandling hos privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner som for eksempel fysioterapeuter, kiropraktorer, egen læge mv.

Efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet er der tale om en patientskade, der kan give ret til erstatning, hvis skaden med overvejende sandsynlighed er sket på en af følgende måder:

- Hvis en erfaren specialist ville have handlet anderledes, og skaden dermed ville være undgået.

- Hvis der er tale om komplikationer, der ikke kunne være undgået, men som overstiger, hvad patienten med rimelighed bør tåle.

- Hvis der er tale om svigt i medicinsk udstyr, eller hvis man ved valg af anden ligeværdig metode kunne have undgået skaden.

Anmeldelse af patientskaden

Du skal altid sørge for, at der bliver lavet en anmeldelse, hvis du er udsat for en patientskade. Dette gælder også, selvom du ikke forventer, at du på længere sigt får varige gener efter ulykken.

Du har altid krav på at få udleveret din journal, og det kan være en god idé, at du løbende får kopier.

Du skal anmelde skaden til Patienterstatningen, og hvis Patienterstatningen kommer frem til, at der er tale om en dækningsberettiget patientskade, træffer Patienterstatningen også afgørelse om hvilken erstatning, du er berettiget til.

Læs også