Fastholdelsesfleksjob til seniorer

Seniorer, der har under seks år til folkepensionsalderen, kan blive ansat i fastholdelsesfleksjob med det samme.

Der er fremsat lovforslag om, at personer med under 6 år til folkepensionsalderen, og som har en væsentligt og varigt nedsat arbejdsevne, skal have mulighed for at komme i fleksjob på deres hidtidige arbejdsplads hurtigst muligt, skriver Seges på Landbrugsinfo.dk.

- Det betyder, at man afskaffer dokumentationskravet for seniorer i forhold til fastholdelsesfleksjob. Det indebærer, at der for seniorer ikke længere vil være krav om 12 måneders forudgående ansættelse efter overenskomsternes sociale kapitler eller på særlige vilkår på borgerens hidtidige arbejdsplads. 

- Derved får personer med under 6 år til folkepensionsalderen mulighed for en gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og kan blive ansat i et fastholdelsesfleksjob på arbejdspladsen med det samme, såfremt de i øvrigt lever op til betingelserne for fleksjob. Seniorerne får derved mulighed for at blive ansat i et fastholdelsesfleksjob på deres hidtidige arbejdsplads uden først at skulle opfylde de særlige betingelser for fastholdelsesfleksjob, tilføjer Seges.

Loven forventes at træde i kraft den 1. januar. 

Læs også