Forbruget af antibiotika til dyr går stadig ned

For femte år i træk er forbruget af antibiotika hos primærproducenterne for nedadgående. Men der er forskelle på, hvor stort faldet har været i de forskellige produktionsgrene.

For femte år i træk er forbruget af antibiotika gået ned i den danske husdyrproduktion. Det viser 2018-udgaven af Danmap-rapporten, der netop er blevet udgivet.

Det er Statens Seruminstitut og DTU Fødevareinstituttet, der står bag rapporten, og hvis man dykker ned i den, kan man se at det danske forbrug af antibiotika målt i kilo aktivt stof var 14 procent (16,8 tons) mindre i 2018 sammenlignet med i 2013.

Forbruget til mink næsten halveret

Efter at antibiotikaforbruget til mink har været stejlt stigende igennem en årrække, er det fra 2017 til 2018 faldet med 40 procent. Forbruget i 2018 var dermed det laveste siden 2009.

- Den stigende udvikling i forbruget af antibiotika til mink gennem de seneste år ser ud til at vende, hvilket sandsynligvis både er et resultat af industriens målrettede indsats på området og en lavere sygdomsforekomst blandt minkene i løbet af 2018, forklarer specialkonsulent Birgitte Borck Høg fra DTU Fødevareinstituttet.

Fald i behandlinger til grise

Cirka 75 procent af Danmarks samlede veterinære antibiotikaforbrug bliver brugt i svinestaldene. Når forbruget bliver opgjort som antal behandlede grise på en given dag i løbet af året, er der registreret et fald på cirka fem procent i hele svinesektoren i 2018.

Den samlede udvikling dækker over et fald i antallet af behandlinger til fravænningsgrise (seks procent), slagtesvin (syv procent) og en lille stigning til søer og smågrise (cirka én procent).

Ændrede regler har hjulpet reduktion

Der er også sket et skift i de antibiotikatyper, der bliver brugt i behandlingen af svin. Det skyldes i høj grad regelændringerne fra både 2016 og 2017 i den danske gult kort-ordning. De har betydet, at brugen af udvalgte antibiotikatyper tæller betydeligt mere i svinebesætningers antibiotikaregnskab.

Eksempelvis bliver brugen af tetracykliner nu ganget med 1,5. I 2018 er det samlede tetracyklinforbrug til svin målt som kilo aktivt stof 15 procent mindre end året før (fra cirka 15 tons til cirka 13 tons). Brugen af colistin, som nu bliver ganget med 10, er stort set ophørt i svinestaldene.

- Data viser tydeligt, at ændringer i gult kort-ordningen kan føre til hurtige og store ændringer i antibiotikaforbruget til svin, siger Birgitte Borck Høg.

Den danske MRSA-handlingsplan fra 2015 havde en målsætning om at reducere brugen af antibiotika i svin med 15 procent fra 2015 til 2018. Danmap-rapporten for 2018 viser, at målsætningen ikke helt er blevet indfriet, da faldet i perioden har været 13 procent.

Det hører dog med til historien, at man i 2017 begyndte at udskifte colistin med neomycin til behandling af svin. En behandling med neomycin vejer cirka fem gange så meget som en behandling med colistin.

Derfor vil en udskiftning af colistin med neomycin bevirke, at forbruget målt i kilo aktivt stof stiger, selvom antallet af behandlinger falder.

Alt i alt bliver der nu brugt cirka 100 tons antibiotika i den danske fødevareproduktion.

Læs også