Forøget tilfredshed med IT-niveau hos styrelsen

Landbrugsstyrelsen opruster på IT-området og arbejder med forbedringer i Tast selv-service

Både landmænd og konsulenter er mere tilfredse med Tast selv-service i 2018 end sidste år. Samtidig peger både landmænd og konsulenter på, at der er plads til forbedring. Landbrugsstyrelsen opruster nu på it-området og arbejder i den forbindelse på flere forbedringer af systemet. 
 
Tilfredsheden med Tast selv-service og med Landbrugsstyrelsens kundeservice i tilknytning til Tast selv-service er steget blandt landmænd og konsulenter. Men kunderne peger også på ting, som kan forbedres. 

Det er konklusionen på årets undersøgelse af tilfredsheden med Tast selv-service, som blev gennemført umiddelbart efter ansøgningsrundens afslutning i maj. 

- Vi er heldigvis i gang med en del forbedringer af systemet samtidig med, at vi nu ruster op på it-området, fortæller vicedirektør i Landbugsstyrelsen, Sarah Børner, og tilføjer: 

- Vi har planer om yderligere at digitalisere vores ordninger og forbedre vores brugerflader. Vi arbejder også på en højere automatiseringsgrad, så færre sager skal behandles manuelt. Det er en langsigtet investering frem mod 2022, som skal gøre det nemmere og enklere for vores kunder at søge støtte.

68 procent tilfredse landmænd
Årets undersøgelse viser en tilfredshed med Tast selv-service på 55 procent hos konsulenter og 68 procent hos landmænd, der selv indberettede i systemet. Sidste år var tilfredsheden blandt konsulenter på 45 procent, mens den var på 66 procent for landmænd. 

- Vi er glade for, at tilfredsheden med Tast selv-service er på rette kurs, siger Sarah Børner. 

Det hører med til historien, at tilfredsheden er steget på trods af at styrelsen har lagt store dele af driften over til Statens IT, hvilket har givet gener for nogle kunder. 

Læs også