Højere bo- og gaveafgift på vej

Regeringen har netop fremsat lovforslag om at hæve bo- og gaveafgiften til 15 procent igen.

- Bo- og gaveafgiften skal harmoniseres igen, således at der også for overdragelse af aktier og erhvervsvirksomheder fra 2020 betales en bo- og gaveafgift på 15 procent, skriver FSR - danske revisorer.

Samtidigt vil regeringen forbedre den nuværende henstandsordning, så man får retskrav på henstand, og henstandsperioden bliver forlænget fra 15 til 30 år.

Den rentesats som henstandsbeløbet skal forrentes med, skal ændres fra de nuværende 1 procent p.a. over diskontoen, dog mindst 3 procent p.a., til standardrenten i selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2, tilføjer FSR - danske revisorer

Ændringen skal gælde fra 1. januar 2020.

Læs også