Hollandske landmænd retter vrede mod kvælstof-beregninger fra miljøinstitut

Den 1. oktober skabte hollandske landmænd mere end 1.000 kilometer kø på vejene. Også den 14. gik de på barrikaderne. I går gentog et bredt udsnit af hollandsk landbrug en gigantisk traktordemonstration, som lammede trafikken.

Omkring 3.000 traktorer og endnu flere landmænd protesterede ifølge en række hollandske medier i går på landets gader og veje, hvor trafikken blev lammet.

Protesterne var særligt rettet mod det nationale institut for folkesundhed og miljø kaldet RIVM.

Landmændene mener, at instituttets kvælstof- og miljøberegninger er helt hen i vejret, og at politikerne med ny lovgivning, der sigter mod at reducere husdyrproduktionen i Holland med 30-40 procent for at skære i landets nitratudledning, fører politik på et fejlagtigt grundlag.

Forrest i protesterne, som blandt andet retter sig mod RIVM’s hovedkontor i Bilthoven nær Utrecht, er landmandsorganisationen Farmers Defense Union.

Politik på løgne og følelser

Organisationen mener, at politikerne ukritisk bruger forkerte miljømålinger og tal om nitrat fra blandt andet RIVM og derved fører en politik over for landbruget baseret på løgne, antagelser og følelser.

De politiske beslutninger driver hele landbrugssektoren tættere på kanten af ​​afgrunden, pointerede den hollandske talsmand fra Farmers Defense Force, landmanden Jeroen van Maanen, onsdag i en tale under landmændenes protest i Bilthoven, skriver blandt andet mediet Hart van Nederland.

Hos RIVM, det nationale institut for folkesundhed og miljø, blev flertallet af medarbejderne bedt om at blive hjemme fra arbejde i går – grundet landmændenes protester i gaderne.

Evalueres af udlandet

Instituttets direktør, Hans Brug, afviser ifølge avisen De Telegraaf, at instituttet tilvejebringer forkert viden til politikerne.

Institutlederen pointerede blandet andet i en tale til landmændene i går, at forskere fra udlandet løbende evaluerer den hollandske forskning, og at RIVM overholder internationale standarder i sit arbejde.

Landmændene fra Farmers Defense Force svarede blandt andet, at man nu giver RIVM en chance for at rette, hvad landmændene ser som fejlagtige tal og rapporter.

Truer med optrapning

Samtidig truer Farmers Defense Force med mere alvorlige og landvarige aktioner end de traktordemonstrationer, der begyndte 1. oktober, fortsatte 14. oktober og som foreløbigt kulminerede i går.

Ifølge mediet DutchNews har provinsregeringerne i Drenthe, Overijssel, Gelderland og Friesland besluttet at slække på de miljøkrav, der har ført til de hollandske landmænds protester.

Den 22. oktober har tyske landmænd anmeldt traktordemonstrationer over hele Tyskland med centrum for begivenhederne ved det tyske fødevareministerium i Bonn.

Fra dansk side arrangerer Agerskovgruppen en sympati-tur i bus til Rendsborg i Nordtyskland samme dag. Her kan man melde sig til via LandboSyd.

jll@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 48

Læs også