Jurist anbefalede indsigelser og høringssvar

På et sommermøde på Borreby Gods ved Skælskør talte jurist i Bæredygtigt Landbrug varmt for indsigelser.

- Det nytter at gøre indsigelser, kommentere og afgive høringssvar, lød det fra jurist Maiken Bak Jensen, på Bæredygtigt Landbrugs sommermøde på Borreby Gods ved Skælskør.

Joachim Castenschiold på Borreby Gods ved Skælskør var for nylig vært for det sidste af tre sommermøder i foreningen Bæredygtigt Landbrug (BL). Mødet blev indledt med markvandring, hvor deltagerne blev kørt i bus fra mark til mark, inden der blev budt på faglige indlæg og debat i godsets teatersal.
Blandt indlederne var faglært landmand og jurist i BL, Maiken Bak Jensen, der fortalte om de muligheder foreningen, såvel som menige medlemmer har for at gøre indsigelser mod love og bekendtgørelser på landsplan, og ændringer i regulativer på kommuneplan.
Maiken Bak Jensen indledte med at konstatere, at hun endnu ikke har oplevet, myndighederne indrømme, at de har lavet fejl. Alligevel mener hun, det er meget vigtigt, at der både Bæredygtigt Landbrugs side, men også fra medlemmer og landmænd indgives høringssvar til relevante love og forordninger. Det nytter, fastslår hun.


15 til 30 høringssvar

Juristen gjorde på mødet blandt andet opmærksom på, at man fra BL’s side årligt indsender mellem 15 og 30 høringssvar – afhængig af farve i regeringen.
- Vi kan ikke gå ned i alle detaljer i de love og bekendtgørelser, der kommer, men vi søger at fokusere på præcis det, der har betydning for danske landmænd, påpegede Maiken Bak Jensen og fortsatte:
- På natur-, klima- og miljøområdet, har der i år været cirka 40 høringer, og vi har blandt andet indgivet høringssvar vedrørende målrettet kvælstofregulering, kortlægning af ammoniakfølsom natur, krydsoverensstemmelse på paragraf 3-arealer og indførelse af skærpede fosforlofter.


Læs mere i næste udgave af LandbrugØst

Læs også