bannerPos

Nordsjællændere ser rødt over udpegninger til Grønt Danmarkskort

Formand i Nordsjællands Landboforening, Lars Jonsson, oplever, at de udpegninger, som Frederikssund Kommune foreslår inddraget i Grønt Danmarkskort, skaber stor frustration hos en række landmænd. Foto: Jesper Hallgren
Mange landmænd i Frederikssund Kommune er dybt frustrerede over udpegningerne i Grønt Danmarkskort.

Nordsjællands Landboforening havde for nylig 80 landmænd til et møde i Hornsherred i Frederikssund Kommune, hvor en række landmænd er dybt frustrerede over de udpegninger af jord, som foreslås inddraget i Grønt Danmarkskort.

- Mange af kommunes udpegninger ligger på god og værdifuld landbrugsjord, som er i omdrift. Det skaber naturligvis frustration og utryghed hos landmændene, som oplever, at udpegningerne ikke er sket på et fagligt grundlag og uden, at de er blevet orienteret, forklarer formand i Nordsjællands Landboforening, Lars Jonsson.

Han oplyser videre, at der samtidig hen over høst, hvor landmændene har mest travlt, er udpeget mange ekstra hektar i forhold til det oprindelige forslag.

- Forslaget er nu i høring, og vi arbejder derfor på fuldt tryk for at hjælpe lodsejerne, meddeler Lars Jonsson.

God landbrugsjord

Der er ifølge landboformanden i alt udpeget 7.500 hektar til Grønt Danmarkskort, hvilket svarer til 30 procent af kommunens areal.

- Det er naturligvis ikke alle 7.500 hektar, som er landbrugsarealer. Der er også skov, statsejede arealer, Natura 2000-arealer m.v., men så er der altså også god, solid landbrugsjord i omdrift, som er med i forslaget.

Facts om Grønt Danmarkskort

Grønt Danmarkskort er et sammenhængende naturnetværk, som alle landets kommuner bidrager til med udpegninger i kommuneplaner. Netværket omfatter eksisterende og potentielle naturområder og økologiske forbindelser.

Kommunerne skal bidrage til at sikre et sammenhængende naturnetværk i Danmark og planlægge for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne. I den forbindelse skal kommunerne udpege områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort.

Grønt Danmarkskort skal ses som led i en forstærket indsats for større og bedre sammenhængende naturområder. Formålet er at understøtte en positiv udvikling i biodiversitet og at indfri intentionerne med Naturplan Danmark. Samtidig skal udpegningen bidrage til at opfylde FN’s og EU’s 2020 biodiversitetsmål om at standse tilbagegangen af biodiversiteten.

Udpegningen skal omfatte områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, herunder Natura 2000-områder og værdifulde naturområder uden for Natura 2000-områderne, samt eksisterende og potentielle økologiske forbindelser og potentielle naturområder, der kan udvide eller danne forbindelse mellem eksisterende naturområder.

Kilde: Erhvervsstyrelsen

Nordsjællands Landboforening og Naturrådet har hele tiden opfordret kommunerne, herunder også Frederikssund Kommune, til at undlade at udpege landbrugsjord i omdrift samt opfordret til, at alle udpegninger på private arealer sker i dialog med lodsejerne.

Forkert grundlag

Der er høringsfrist på forslaget den 25. oktober, og Lars Jonsson understreger, at det er utroligt vigtigt, at alle, som er berørt og uenige i udpegningerne, indsender et høringssvar til kommunen.

- Jo flere svar, desto mere synligt bliver det for politikerne, at disse udpegninger er foretaget på et forkert grundlag og derfor ikke bør indgå i Grønt Danmarkskort, påpeger Lars Jonsson.

Nordsjællands Landboforening har i den sammenhæng udarbejdet en skabelon samt argumenter til et høringssvar.

jhal

Gyllevogne på kundepræmisser

Siden premieren for to år siden i Hannover har Gøma-fabrikken i Viborg solgt 70 gyllevogne.

Reserver din vårsæd nu

Til de planlagte vårsædsmarker, er der udsæd nok til rådighed, men der forventes at blive et stort træk på de bedste sorter. Anbefalingen fra Agri Nord lyder derfor, at man snarest reserverer den mængde, man forventer at skulle bruge.

Har du et tilbagebetalings-krav?

De landmænd, som måtte have handlet fast ejendom i perioden 2015-2018, hvis betalingsrettigheder er blevet nedskrevet, kan overveje, om der er mulighed for at rejse et krav mod sælger af ejendommen.

Dansk Hereford-avler har succes i Storbritannien

Den mest prestigefyldte titel, som en Hereford-avler kan opnå i Storbritannien, »Sire of the Year« - Årets Tyr - blev for anden gang i The Hereford Cattle Societys historie tildelt en dansk-avlet tyr.

Dansk landbrug har viljen og evnerne til at løse klima-opgaven

Grønt flybrændstof og stop for metan-udledning fra køer er et par af de store CO2-håndtag, som fødevaresektoren kommer til at dreje på, vurderer Hans Roust Thysen, miljøchef hos Seges. Over to dage deltog han i en klimadebat på Agritechnica.

Svineproducenter blev budt velkommen med boblevand

Svineproducenter blev budt velkommen med boblevand

Bestil kun majsfrø der er koldtestet

For at sikre optimale betingelser for god fremspiring, skal der kun anvendes majsfrø, der er koldtestet, ligesom plantetallet skal afpasses efter majsens anvendelse, forholdene for majsdyrkning og sortens tidlighed.

El-traktoren til gårdbrug er lige om hjørnet

Omkring halvdelen af landbrugsopgaverne vil kunne løses med el-traktorer. Alene med nutidens teknologi. Det vurderer amerikansk Danfoss-ingeniør på baggrund af studier. Han tror, elektrificering vil revolutionere traktorbranchen.

Fagfolk går sammen om kvægfaglig dag

Hedegaard, Agri Nord og KvægXperten har slået deres kompetencer sammen og holder Fagdag Kvæg for mælke- og kalveproducenter i Himmerlandsområdet.
Side 1 af 1695 (33894 artikler)Prev1234567169316941695Next