bannerPos

Nordsjællændere ser rødt over udpegninger til Grønt Danmarkskort

Formand i Nordsjællands Landboforening, Lars Jonsson, oplever, at de udpegninger, som Frederikssund Kommune foreslår inddraget i Grønt Danmarkskort, skaber stor frustration hos en række landmænd. Foto: Jesper Hallgren
19-10-2019 10:03

Mange landmænd i Frederikssund Kommune er dybt frustrerede over udpegningerne i Grønt Danmarkskort.

Nordsjællands Landboforening havde for nylig 80 landmænd til et møde i Hornsherred i Frederikssund Kommune, hvor en række landmænd er dybt frustrerede over de udpegninger af jord, som foreslås inddraget i Grønt Danmarkskort.

- Mange af kommunes udpegninger ligger på god og værdifuld landbrugsjord, som er i omdrift. Det skaber naturligvis frustration og utryghed hos landmændene, som oplever, at udpegningerne ikke er sket på et fagligt grundlag og uden, at de er blevet orienteret, forklarer formand i Nordsjællands Landboforening, Lars Jonsson.

Han oplyser videre, at der samtidig hen over høst, hvor landmændene har mest travlt, er udpeget mange ekstra hektar i forhold til det oprindelige forslag.

- Forslaget er nu i høring, og vi arbejder derfor på fuldt tryk for at hjælpe lodsejerne, meddeler Lars Jonsson.

God landbrugsjord

Der er ifølge landboformanden i alt udpeget 7.500 hektar til Grønt Danmarkskort, hvilket svarer til 30 procent af kommunens areal.

- Det er naturligvis ikke alle 7.500 hektar, som er landbrugsarealer. Der er også skov, statsejede arealer, Natura 2000-arealer m.v., men så er der altså også god, solid landbrugsjord i omdrift, som er med i forslaget.

Facts om Grønt Danmarkskort

Grønt Danmarkskort er et sammenhængende naturnetværk, som alle landets kommuner bidrager til med udpegninger i kommuneplaner. Netværket omfatter eksisterende og potentielle naturområder og økologiske forbindelser.

Kommunerne skal bidrage til at sikre et sammenhængende naturnetværk i Danmark og planlægge for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne. I den forbindelse skal kommunerne udpege områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort.

Grønt Danmarkskort skal ses som led i en forstærket indsats for større og bedre sammenhængende naturområder. Formålet er at understøtte en positiv udvikling i biodiversitet og at indfri intentionerne med Naturplan Danmark. Samtidig skal udpegningen bidrage til at opfylde FN’s og EU’s 2020 biodiversitetsmål om at standse tilbagegangen af biodiversiteten.

Udpegningen skal omfatte områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, herunder Natura 2000-områder og værdifulde naturområder uden for Natura 2000-områderne, samt eksisterende og potentielle økologiske forbindelser og potentielle naturområder, der kan udvide eller danne forbindelse mellem eksisterende naturområder.

Kilde: Erhvervsstyrelsen

Nordsjællands Landboforening og Naturrådet har hele tiden opfordret kommunerne, herunder også Frederikssund Kommune, til at undlade at udpege landbrugsjord i omdrift samt opfordret til, at alle udpegninger på private arealer sker i dialog med lodsejerne.

Forkert grundlag

Der er høringsfrist på forslaget den 25. oktober, og Lars Jonsson understreger, at det er utroligt vigtigt, at alle, som er berørt og uenige i udpegningerne, indsender et høringssvar til kommunen.

- Jo flere svar, desto mere synligt bliver det for politikerne, at disse udpegninger er foretaget på et forkert grundlag og derfor ikke bør indgå i Grønt Danmarkskort, påpeger Lars Jonsson.

Nordsjællands Landboforening har i den sammenhæng udarbejdet en skabelon samt argumenter til et høringssvar.

jhal

1900 droppet som referenceår: - De får et direktivproblem

Fra Seges påpeger man forud for eksperthøring i næste uge, at det strider mod EU’s vandrammedirektiv at droppe år 1900 som referenceår for klorofyl, mens man fastholder år 1900 som referenceåret for udbredelsen af ålegræs.

Miljøgodkendelse til andre staldsystemer

Ikke alle stalde passer ind i de traditionelle kasser i en miljøansøgning. SvineRådgivningen meddeler, at de har god erfaring med sådanne sager.

IGC forventer global overskudsproduktion i 2020

IGC, The International Grains Council, forventer en overskudsproduktion af afgrøder på globalt plan i sæsonen 2020 og 2021. Men det er ikke fra Europa, den store afgrødeproduktion i givet fald vil komme.

Mild morgenluft for industriel slagtesvineproduktion

Længe før klimadagsordenen blev sat af politikere og befolkning, var AgriFarm A/S klar med miljø- og klimavenlige løsninger for slagtesvineproduktion, der gør en industriel storstald til en venlig nabo.

Få tjek på smittebeskyttelsen i staldene

- Vi burde se på smittebeskyttelse i vores stalde som bedriftens virusprogram, anbefaler faglig chefkonsulent Anja Juul Freudendal, Velas byggerådgivning.

- Udvikling er mit opium

Flemming Fuglede Jørgensen er i gang med et generationsskifte på »Borupgaard« med sin søn Peter. Samtidig har han netop erhvervet herregården »Christiansdal«. Der er muligheder i dansk landbrug. Men der skal kæmpes for at bevare dem, lyder vurderingen.

Ser Øresundssag som et kvantespring for landbrugets miljøkamp

- Den her med, at de har villet lukke deres eget lort ud ved København lige midt i badesæsonen, den kommer sgu til at svide, vurderer formanden for Bæredygtigt Landbrug.
Side 1 af 1850 (36982 artikler)Prev1234567184818491850Next