Sådan gør du force majeure gældende for efterafgrøder

Du kan gøre force majeure gældende senest 27. september, hvis du ikke har kunnet etablere dine MFO-efterafgrøder, og det skyldes usædvanligt regnvejr.

Hvis ikke du har kunnet etablere dine MFO-efterafgrøder på grund af usædvanligt regnvejr, kan du gøre force majeure gældende. Det skal ske senest 27. september, oplyser Landbrugsstyrelsen.

- For de målrettede efterafgrøder skal du have forsøgt at etablere dem, men du kan gøre force majeure gældende for dårlig fremspiring. Bemærk, at reglerne ikke giver mulighed for force majeure på pligtige og husdyrefterafgrøder. Du har ligeledes mulighed for at gøre force majeure gældende i forhold til overholdelse af aktivitetskravet på Grundbetalingsordningen senest d. 16. oktober 2019, skriver Landbrugsstyrelsen på sin hjemmeside.

Det er en forudsætning for at anerkende force majeure, at forholdene er usædvanlige og uforudsigelige. At drænene er tilstoppede, er ikke en uforudsigelig hændelse, som i sig selv kan berettige til at gøre force majeure gældende, påpeger styrelsen.

- Du skal gøre opmærksom på force majeure senest 15 arbejdsdage efter du var bekendt med den manglende regeloverholdelse. Da seneste frist for etablering af efterafgrøder var 7. september, tæller de 15 arbejdsdage fra dette tidspunkt. Det vil sige, at du senest 27. september skal have sendt din anmodning, skriver styrelsen.

Hvad sker der med støtten?

Hvis du har etableret dine efterafgrøder, men der er dårlig fremspiring på grund af usædvanligt vejr, tæller de 15 arbejdsdage fra tidspunktet, hvor du blev bekendt med, at udviklingen i efterafgrøden ikke lever op til de fastsatte krav.

Hvis der er tale om force majeure for dine MFO-efterafgrødemarker, vil de tælle med til opfyldelsen af MFO-kravet, og de vil danne grundlag for udbetaling af grundbetaling og grøn støtte.

I forhold til målrettede efterafgrøder vil du fortsat kunne få udbetalt støtten, såfremt efterafgrøderne er forsøgt etableret. Kvælstofkvoten vil fortsat blive reduceret, jf. reglerne herom.

Reglerne om force majeure kan også gøre sig gældende, hvis du ikke har kunnet opfylde aktivitetskravet på Grundbetaling om slåning på dine græsmarker på grund af usædvanligt vejr.

mip

Sådan anmoder du om force majeure

  • Send en mail til adressen arealtilskud@lbst.dk
  • Skriv »Force majeure, CVR-nr.« i emnefeltet på mailen
  • Udfyld et det relevante skema, som kan findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside, alt efter om der er tale om MFO-efterafgrøder, målrettede efterafgrøder eller overholdelse af aktivitetskravet
  • Du skal kunne redegøre for, at situationen i år er usædvanlig sammenlignet med, hvad man normalt kan forvente
  • Hvis der er tale om målrettede efterafgrøder, er force majeure kun muligt, hvis du har forsøgt at etablere efterafgrøderne, men at de efterfølgende ikke er fremspiret. Du skal derfor redegøre for, hvad du har gjort
  • Vedhæft det i mailen

Du skal ikke rette i dit Fællesskema

Kilde: Landbrugsstyrelsen

 

 

Læs også