Styrelse begynder at give nye tilsagn

Landbrugsstyrelsen begynder nu at give nye tilsagn vedrørende økologisk arealtilskud og plejegræs.

Landbrugsstyrelsen begynder nu så småt at behandle ansøgninger om nyt tilsagn om henholdsvis økologisk arealtilskud og pleje af græs- og naturarealer. Det betyder, at ansøgere henover den kommende tid får besked på, om de har fået tilsagn, skriver styrelsen på sin hjemmeside.

- Alle, der lever op til reglerne for tilsagn, vil få tilsagn. Vi prioriterer altså ikke imellem de indkomne ansøgninger på hverken økologisk arealtilskud og pleje af græs- og naturarealer. I første omgang giver vi tilsagn til sager, der kan behandles automatisk, men vi har også sendt de første høringsbreve ud, hvor vi fx har brug for flere oplysninger fra ansøger.

Styrelsen har i den seneste tid prioriteret at klargøre de it-systemer, som den skal bruge til at give tilsagn og udbetale tilskud med.

- Vi vil i den kommende tid have fuldt fokus på at klargøre de sager, der endnu ikke er klar til ansøgning.

Udsætter ansøgningsfrist

- Vi udsætter ansøgningsfristen til 31. december 2019 for de sager, der har dispensation fra ansøgningsfristen. Der er cirka 1.630 sager med dispensation fra ansøgningsfristen, og heraf er der cirka 400 sager, som allerede nu er klar til ansøgning.

Man kan gå ind på styrelsens hjemmeside og se en liste over, om ens sag er klar til ansøgning:

- Husk at fejlmelde dit skema, hvis du fortsat ikke kan indsende, lyder det fra styrelsen.

Alle ansøgere, der står på dispensationslisten, får direkte besked gennem Tast selv-service, når deres skema åbner. Landbrugsstyrelsen arbejder på, at dette sker i god tid inden ansøgningsfristen.

Hvis dit skema er åbnet, men du opdager, at der er fejl i skemaet, skal du fejlmelde skemaet snarest muligt.
 

Læs også