Vedbygaard er solgt

Efter i næsten 100 år at have tjent som rekonvalescent-hjem besluttede Fonden Vedbygaard Rekonvalenscenthjem at sætte Vedbygaard til salg efter tilladelse fra Erhvervsstyrelsen. Nu er slottet solgt.

Købsaftalen er underskrevet, og Vedbygaard Gods er nu solgt. Køberen har valgt at være anonym og vil primo maj offentliggøre sine tanker og planer for Vedbygaard.Det er med vemod, at Fonden Vedbygaard Rekonvalenscenthjem har valgt at sælge godset, fortæller næstformand i bestyrelsen Finn Vejlgaard.

- I respekt for den gave, som blev doneret for næsten 100 år siden, har vi gjort alt, hvad vi kunne for effektivt at drive rekonvalescens på Vedbygaard Gods. De flotte og historiske rammer sætter imidlertid nogle naturlige begrænsninger for moderne rekonvalescent-arbejde, og det er desværre ikke muligt at få det til at løbe rundt på Vedbygaard.

- Erhvervsstyrelsen har godkendt, at vi anvender provenuet fra salget til indsatser, der har til formål at hjælpe mennesker som har brug for at komme til kræfter efter sygdom og få styrket livsmestring, tilføjer Finn Vejlgaard.

Tak for 100 år i Ruds Vedby
Fondens bestyrelse og direktion vil gerne takke Ruds Vedby og byens borgere for et forbilledligt samarbejde gennem 100 år. Der har altid været lokal opbakning til Vedbygaard.

- Det har været en fornøjelse at drive Vedbygaard. Vi er taknemmelige for den opbakning og det samspil, vi igennem tiden har oplevet fra Sorø Kommune, lokalrådet, Borgspilsgruppen, fra de aktive i Orangeriet og deres hjælp til at holde parken – Det har været af uvurderlig betydning, siger Anne Mette Fugleholm, direktør i Fonden, og tilføjer:

- Ligeledes tak til alle borgere i Ruds Vedby, som hver især har bidraget til at skabe god omtale og være med til at passe godt på Vedbygaard.

Med den nye ejer er der fundet en person, som kan forvalte Vedbygaard på en god måde og sikre, at stedets unikke værdier og historie vedligeholdes og videreudvikles.

- Vores kapitel på Vedbygaard slutter her, men et nyt begynder, og vi ønsker et godt samarbejde mellem den nye ejer og byens borgere, så stedet fortsat kan udvikle sig, siger Anne Mette Fugleholm.

Skoven ikke solgt endnu

Den nye ejer af Vedbygaard ønsker ikke at drive skovbrug, og der søges nu en køber til Enemærket Skov, der ligger sydøst for Ruds Vedby.

- Enemærket Skov på i alt 170 ha. er en virkeligt attraktiv skov. Den er velpasset og med en god vedmasse samt stor herlighedsværdi med god jagt på råvildt og i stigende grad kronvildt, siger ejendomsmægler Jesper Just Nielsen, indehaver af Silva Estate.

Læs også