Reglerne for at ansætte en ukrainer påvirker også nuværende medarbejdere

Med en ny særlov kan du hurtigere få ukrainske flygtninge i arbejde på din bedrift. Du skal også være opmærksom på særloven, hvis du har en ukrainsk medarbejder, som startede hos dig før invasionen af Ukraine, fortæller ekspert.

En ny særlov giver landmændene mulighed for at få ukrainske flygtninge i arbejde på deres bedrift.

Loven gælder for ukrainske flygtninge og deres medfølgende familiemedlemmer, som – hvis de lever op til ganske få krav – kan få midlertidig opholdstilladelse i Danmark. Opholdstilladelsen gælder til den 17. marts 2024 med mulighed for et års forlængelse.

For at få opholdstilladelse skal personen være ukrainsk statsborger eller have status som flygtning i Ukraine og være udrejst af Ukraine den 24. februar 2022 eller senere. Herudover er ukrainske statsborgere, der opholdt sig eller havde opholdstilladelse i Danmark den 24. februar 2022, også omfattet.

Arbejdstilladelse ikke nødvendig

Når den ukrainske flygtning får opholdstilladelse, følger arbejdstilladelsen automatisk med, hvilket vil sige, at din nye medarbejder kan starte hos dig, lige så snart at opholdstilladelsen meddeles.

Juridisk seniorkonsulent hos Patriotisk Selskab Bodil Just påpeger:

- Husk, at du som arbejdsgiver bør se dokumentation for, at personen, du vil ansætte, faktisk har en gyldig opholdstilladelse, da man ellers kan blive idømt store bøder for at beskæftige en udlænding uden ret til at arbejde i Danmark.

Ansættelsesvilkår

Idet der ikke skal søges om arbejdstilladelse, når du ansætter ukrainske flygtninge, er den statslige styrelse SIRI ikke inde over løn- og ansættelsesvilkårene. Det vil sige, at personer med en opholdstilladelse efter særloven stilles som danske ansatte.

- Følger din virksomhed en overenskomst, skal ukraineren også følge overenskomsten. Er virksomheden derimod ikke omfattet af en overenskomst, skal ansættelsesvilkårene aftales med ukraineren. Samtidig skal du huske at gøre ansættelseskontrakten tidsbegrænset, så ansættelsen ophører, når opholdstilladelsen efter særloven bortfalder, fortæller Bodil Just.

Kravet om udbetaling i likvide midler, som blev indført i januar 2021, gælder ikke for medarbejdere, der har opholdstilladelse efter særloven. Bodil Just påpeger, at det har en vis betydning for arbejdsgiveren:

- Der kan således afregnes eller beskattes husleje, m.v., i forbindelse med udbetaling af lønnen.

Behold den ansatte i længere tid

Har du en medarbejder, der er ukrainsk statsborger, og som har opholdt sig i Danmark på en gældende erhvervsordning som for eksempel fodermester eller som medfølgende ægtefælle, inden invasionen af Ukraine startede? Så kan han også søge om opholdstilladelse efter særloven.

Når opholdstilladelsen meddeles, ændres opholdsgrundlaget – det er vigtigt, at SIRI får besked om dette:

- Man skal også huske – hvis ens medarbejders eksisterende opholdsgrundlag ophører – kan han lovligt blive i Danmark på turistvisum i 90 dage. I denne periode kan han søge opholdsgrundlag efter særloven. Når opholdstilladelsen opnås, kan din medarbejder begynde at arbejde hos dig igen efter reglerne i særloven, siger Bodil Just.

Regler for ansøgning om opholdstilladelse

Ukrainske statsborgere kan søge om opholdstilladelse ved at udfylde og indsende en formular, som kan findes på hjemmesiden Nyidanmark.dk. Inden fire uger efter ansøgningen er indsendt, skal ukraineren have optaget biometri (ansigtsfoto og fingeraftryk lagret på en chip, red). Hvis denne frist ikke overholdes, bortfalder retten til at blive i Danmark.

Udlændingestyrelsen har dog ifølge Bodil Just oplyst, at hvis ansøgeren allerede har fået optaget biometri, skal det ikke gøres igen – det skal blot oplyses, at der ved tidligere lejlighed allerede er optaget biometri.

Herudover har Udlændingestyrelsen oplyst, at der er afsat yderligere ressourcer til sagsbehandling af ansøgningerne om opholdstilladelse. Det forventes derfor, at sagsbehandlingstiderne vil være væsentligt kortere end behandlingstiden for øvrige asylsager, tilføjer Bodil Just.

Læs også