Få gode råd til MUS med medarbejderne

Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) er en vigtig del af personaleledelsen – også i landbruget.

Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) er en vigtig del af personaleledelsen. Generelt set er MUS en integreret del af god ledelsespraksis og bidrager til at skabe en kultur af åben kommunikation, medarbejderengagement og kontinuerlig forbedring, hvilket er essentielt i ethvert moderne landbrug.

Er du som driftsleder eller ledende virksomhedsejer i landbruget i tvivl om, hvor du skal begynde i forbindelse med MUS, så kommer ledelseskonsulent Jette Sandager fra VKST her med gode råd.

Først og fremmest skal du som leder gøre dig tanker om:

  • Hvad er mit mål med denne samtale?
  • Hvad vil jeg gerne sætte fokus på i udviklingen af mine medarbejdere?
  • Hvor og hvordan skal jeg afholde samtalen?
  • Hvordan vil jeg arbejde med de informationer, jeg får fra medarbejderen?

Udarbejd en dagsorden

Udover overvejelserne skal der udarbejdes en dagsorden, der skal udleveres til medarbejderne 8-14 dage før selve samtalen skal finde sted. Stil krav til medarbejderne om, at de skal tage stilling til de enkelte punkter på dagsordenen.

Begge parter skal huske, at MUS ikke er en lønforhandlingssamtale. Den skal tages på et andet tidspunkt.

De overordnede emner til samtalen kan være:

  • Medarbejderens trivsel.
  • Medarbejderens ønsker til fremtidig efteruddannelse og opgaver.
  • Samarbejde mellem medarbejderne.
  • Lederens rolle.
  • Kommunikationen på arbejdspladsen.

Aktiv handlingsplan

Når samtalen afholdes, er det en fordel at have for øje, at man som leder lytter meget til det, som medarbejderen siger og giver udtryk for, mere end det er at tale selv.

Husk at give plads til, at medarbejderen får sagt det, som de har forberedt. Ikke alle personer har let ved denne typer samtaler. Hvis ikke der skabes et trygt miljø, hvor medarbejderen kommer med meninger og holdninger, så får du som leder ikke noget fra samtalen, der kan arbejdes videre med.

Når samtalen er afsluttet, udarbejder I sammen en handlingsplan for de aftaler, der er indgået. Handlingsplanen skal være aktiv, og ikke blot et referat, der ligger i skuffen til næste MUS.

Sæt deadlines på for de enkelte punkter. Det kan være deadlines for udførelse af opgaven, men også for hvornår man næste gang følger op på punktet. Man skal som leder sørge for at lægge det i sin kalender, så det ikke løber ud i sandet.

Hvis medarbejderne er af den opfattelse, at MUS ikke skaber værdi, er det fordi, der ikke bliver fulgt op på handlingsplanen. Så det er vigtigt at lave en opfølgning.

Derfor er MUS vigtigt

• Personlig udvikling og motivation: MUS giver medarbejderne en mulighed for at tale om deres karriereudvikling, uddannelsesbehov og personlige mål. Den personlige opmærksomhed kan øge motivationen og tilfredsheden med jobbet.

• Kompetenceudvikling: Landbruget er en sektor, hvor teknologier og metoder konstant udvikler sig. MUS kan bruges til at identificere behov for yderligere træning eller opkvalificering, hvilket sikrer, at medarbejderne holder trit med branchens udvikling.

• Feedback og forbedring: MUS giver en platform for både medarbejder og leder til at udveksle feedback. Det er en mulighed for at diskutere, hvad der fungerer godt, og hvad der kan forbedres. Den åbne dialog kan føre til operationelle forbedringer og mere effektive arbejdsmetoder.

• Målsætning og forventningsafstemning: Gennem MUS kan ledere og medarbejdere sammen sætte klare mål og forventninger til arbejdet. Det sikrer, at alle arbejder mod fælles mål, hvilket kan forbedre både produktivitet og arbejdsmoral.

• Tidlig identifikation af problemer: Regelmæssige samtaler kan hjælpe med at identificere og adressere potentielle problemer eller konflikter tidligt. Det kan bidrage til at opretholde et godt arbejdsmiljø og forebygge større konflikter eller misforståelser.

• Fastholdelse af medarbejdere: Ved at vise interesse for medarbejdernes velbefindende og udvikling, kan MUS hjælpe med at øge medarbejdernes tilknytning til virksomheden og reducere medarbejderomsætningen.

• Tilpasning til forandringer: Landbruget kan være præget af sæsonbetonede og markedsbestemte forandringer. MUS kan bruges til at planlægge og tilpasse sig disse forandringer på en måde, der involverer medarbejderne og tager højde for deres input og idéer.

Læs også