LMO: Mangel på arbejdskraft rammer landbruget

Et nyt team i LMO med særligt fokus på ledelse og ansatte skal både løfte arbejdsglæden og hæve bundlinjen i landbruget.

Danmark er tæt på at nå det højeste niveau for beskæftigelse nogensinde, det er indtil videre kun tal fra 2008 der er højere. Det er positivt nyt, men sætter samtidig landbruget under pres. Det er nemlig blevet særdeles vanskeligt at finde kvalificeret arbejdskraft. Som konsekvens deraf, tager LMO initiativ til et tværfagligt projekt under titlen: Ledelse og Rekruttering.

Manglen på kvalificeret arbejdskraft viser sig blandt andet på det antal ansøgninger landmændene modtager på en opslået stilling, lyder det fra LMO.

- I dag skal man være tilfreds, hvis man får 5 - 10 ansøgere, og i blandt dem skal man så vælge en medarbejder, der dels er fagligt kvalificeret, men også passer ind i det eksisterende arbejdsmiljø på bedriften. Det kan godt være en udfordring, fortæller ledelses- og rekrutteringsrådgiver Britt Lützhøft Rønberg, der er tovholder på det nye initiativ.

- Der hvor vi kan gøre en forskel, er blandt andet ved at få aktiveret de passivt jobsøgende, og dermed udvide valgmulighederne for landmanden. Det er naturligvis vigtigt at finde en kandidat med de rette kvalifikationer, men det skal også være en person, der kan finde sig til rette med den måde arbejdet udføres på, fastslår hun.

En attraktiv arbejdsplads

Hun forklarer, at kriterierne for hvad der definerer en god arbejdsplads, er i konstant forandring. Ansatte arbejder ofte anderledes i dag end de gjorde tidligere, og det er ikke nødvendigvis en negativ udvikling. Flere ledere efterspørger medarbejdere, der kan og vil stille spørgsmålstegn ved fastlåste rutiner.

- Den gode leder udvikler sig i takt med tiden, og har fokus på at skabe en god arbejdsplads. 86% af alle nyansatte bestemmer sig for at blive eller rejse inden for de første 6 måneder” siger Britt Lützhøft Rønberg, og fortsætter

- Med den indsats det kræver at rekruttere nye medarbejdere, er det i høj grad indsatsen værd, hvis man formår at holde på de eksisterende.

Fokuser på kernekompetencerne

. Vores primære opgave er at sikre landmanden tid til at drive en god forretning. Det er her vi ofte oplever at arbejdsmiljø og medarbejderpleje nedprioriteres. Når man tænker på at det kan koste op til 0,5 mio. kr. at skifte for eksempel driftsleder, så skal vi være klar til at træde til i landmandens sted. siger Britt Lützhøft Rønberg.

- Overblikket opnår man, når man sikrer sig hjælp til de områder man som leder ikke selv er stærk i, og med overblikket kommer også overskuddet. Som arbejdsplads og dermed også på bundlinjen, siger hun.

Læs også