Flere penge til mindre miljø- og sundhedsbelastende hverdagsgifte

Miljøstyrelsen fortsætter succesen og afsætter 1,5 mio. kr. til at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at få nye hverdagsgifte (biocider) på markedet – hverdagsgifte som er mindre skadelige for miljø og sundhed.

Det er dyrt for en virksomhed at lancere et nyt biocid-produkt. Før det må sælges, skal produktet godkendes efter EU-reglerne på området, som er meget grundige. Også selv om produktet – f.eks. et desinfektionsmiddel eller myggemiddel – bygger på et mindre miljøbelastende aktivstof som mælkesyre eller pebermynteolie, kan det koste op mod 100.000 kroner, før godkendelsen er på plads. 

Prisen favoriserer de største virksomheder, som har flest ressourcer til at bære omkostningerne. Men de små og mellemstore virksomheder er ofte dem, der har idéerne til produkter, som er mindre belastende for miljøet. 

Derfor lancerede Miljø- og fødevareministeren i 2016 en tilskudsordning, hvor små og mellemstore virksomheder kunne søge om økonomisk tilskud og vejledning til godkendelsesproceduren. Det var en succes. Miljøstyrelsen fik 4 interessante ansøgninger og støttede 3 virksomheder. 

Læs mere om, hvordan den første støtterunde faldt ud her

Biocidbranchen har vist stor interesse for ordningen, og nu har Miljøstyrelsen afsat yderligere 1,5 millioner kroner til en runde 2. 

Der er forsat tale om en midlertidig tilskudsordning, idet Kemikalieindsatsen, hvorfra midlerne kommer, udløber i 2017. 

Virksomhederne kan søge tilskud og få dækket op til 80 procent af deres udgifter til godkendelse af et produkt - og op til 100 % af udgifterne til godkendelse af et aktivstof. 

Læs mere om kravene på Miljøstyrelsens hjemmeside www.biocidinfo.dk

Læs også