- Vi ser frem til at få ministeren i tale

De fynske landboorganisationer og deres medlemmer håber på forklaring og svar fra Esben Lunde Larsen den 28. august ved møde i Vissenbjerg på

virkelighedsfjerne regler på vandområdet.

De fynske landmænd går nu til allerøverste myndighed, selveste ministeren. De har nemlig fået nok af modeller og skrivebordsregler fra embedsmænd, der er uden hold i den virkelighed, som landbruget hver dag har inde på livet.
- Vi vil høre fra miljø- og fødevareministerens egen mund, hvordan man kan vælge en model for indsatskravet til nedbringelse af kvælstofudledningen i vandplanernes tredje periode efter 2021, der kan bevirke, at op til halvdelen af al landbrugsjorden i oplandet til Odense Fjord skal braklægges.
- Eller hvordan man fra politisk hold kan bestemme, at et lille vandløb blot skal opfylde ét af de fire opstillede kriterier for god økologisk tilstand (fald, slyngning, smådyr, flora, red.), for at det skal forblive i vandplanerne, når det tidligere skulle opfylde alle fire krav.
- Nu må politikerne tage ansvar. Derfor glæder vi os til at få den øverste i tale.

Kræver svar

Formand og næstformand for Centrovice, Niels Rasmussen og Torben Povlsen, lægger dermed ikke skjul på, at de vil have en god forklaring og et svar fra Esben Lunde Larsen (V), når han møder de fynske landmænd ved et stort møde i Centrovice mandag den 28. august. Et møde, som ifølge de to bør have særligt fokus på vandplanerne og vandområdeplanerne.
Mødet, som foregår klokken 19 til 21, er kommet i stand i et samarbejde mellem Centrovice, Patriotisk Selskab og Fyns Familielandbrug.
Alle tre lokale landboorganisationers medlemmer er indbudt, og der er tilmelding senest den 25. august.

Læs mere i LandbrugFyn


Læs også