Danskere fravælger de økologiske kyllinger

Danskerne køber økologi som aldrig før. Men når det kommer til økologiske kyllinger går salget meget langsomt.

Danskerne køber økologi som aldrig før. Andelen af økologiske varer udgør omkring 8 procent af det samlede fødevaresalg i Danmark, men kun én procent af salget er økologiske kyllinger.

Ifølge en pressemeddelelse fra ICROFS, der er en forkortelse for »Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer«, er der dog mulighed for at øge den markedsandel.

- Vi bør kunne hæve markedsandelen, og jeg tror ikke kun, det handler om at sænke prisen. I markedet er der også potentiale for produkter, der kan noget helt andet, siger Martin Hvarregaard Thorsøe fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, som i regi af ICROFS forsker i hvilke faktorer, der kan udvikle den økologiske kyllingesektor.

Betydning af merværdi

Martin Hvarregaard Thorsøe har analyseret, hvad nicheproduktioner som gourmet øl og -mel har gjort for at blive så succesfulde i Danmark, og hvad den økologiske fjerkræsektor kan lære af de to brancher.

 - Økologiske produkter er som bekendt ofte dyrere end konventionelt producerede. De høje priser ser vi også inden for gourmet øl og -mel, men danskerne vil gerne betale den høje pris for de to varer, fordi de repræsenterer en merværdi, siger Martin Hvarregaard Thorsøe.

For kyllinger er sagen dog i dag en anden.

- Vi har skabt en fødevarekultur, hvor kyllingen er blevet et billigt hverdagsprodukt, men sådan behøver det ikke være, for der er masser af potentiale i at gentænke kyllingen som et gourmet produkt. Producenter af nicheprodukter, som gourmet øl og -mel, har formået at skabe produkter med en betydelig merværdi ved at indtænke mange forskellige kvalitetsdimensioner. Derfor er der mange muligheder for at arbejde med nicheprodukter, der skaber den merværdi, forbrugerne vil betale for. Hvis ikke danske producenter gør det, så vil der komme andre, der gør det i stedet for, siger Martin Hvarregaard Thorsøe.

Læs også