Pas på nyhøstet korn

Nyhøstet korn kan få rigtig ubehagelige konsekvenser, hvis man ikke får tjekket vægtfylden og genberegnet, inden kornet tages i brug, lyder rådet.

Når det nyhøstede korn skal tages i brug som foder, er der flere overvejelser, man skal gøre sig. Alternativet kan nemlig være syge dyr og nedsat produktivitet, understreger Helle Jensen Hansted, der er svinekonsulent i LMO.

- Man skal være rigtig forsigtig og sørge for at få både testet og vejet kornet ordentligt, inden det bruges som foder. Grisene kan få diarre, hvis de får for meget protein. Det betyder både nedgang i produktivitet, men i de værste tilfælde kan smågrisene dø af væskemangel pa grund af diarre, fortæller Helle Jensen Hansted, der er svinekonsulent i LMO.

Ifølge Helle Jensen Hansted er det vigtigt at få tjekket vægtfylden og genberegnet, hvor meget en liter på foderkassen svarer til med det nye korn:

- Vi har fået flere tilbagemeldinger på, at vinterbyggen, der er blevet høstet i år, vejer mindre end normalt. Derfor skal man være opmærksom på vægtfylden og justeret foderjusteringerne til. Ellers ender man med, at grisene ikke får de foderenheder, de skal have. Groft sagt kan man godt komme ud for, at foderenhederne ved 1 liter kun svarer til det halve, siger hun.

Korn med højt vandindhold

Svinekonsulenten peger på, at høsten i år har været præget af et meget varierende vejr. Det har stor betydning for kvaliteten af det korn, der bliver høstet:

- Der er nok mange, som får høstet korn med høje vandprocenter. Derfor opfordrer vi i særlig høj grad til, at man får tjekket kornets vandindhold, understreger Helle Jensen Hansted, og fortsætter:

- Hvis kornet har et højt vandindhold, kan der være en risiko for, at det bliver muggent og ubrugeligt. Derfor opfordrer vi til, at man får tjekket både blander, sneglerender og siloer jævnligt.

Tilsæt E-vitamin

Ved overgang til nyhøstet korn anbefaler LMO Svin desuden, at man tilsætter ekstra E-vitamin til fodret for at mindske eventuelle symptomer på friskkornsforgiftning.

Ifølge LMO Svin skal der tilsættes 50-100 procent ekstra afhængig af, hvor moden kornet er ved høst. Samtidig kan man med fordel forsøge at hjælpe grisene ved at lave en gradvis overgang på en måned fra gammelt korn til nyhøstet korn:

- Det gør overgangen meget nemmere for dyrene, fortæller Helle Jensen Hansted.

Læs også