Højere vægt giver mere lugt

Seges Svineproduktion har undersøgt, hvordan niveauet af androstenon i hangrise udvikler sig, i takt med at grisene bliver tungere.

Der er fortsat stor modvilje mod at aftage kød fra hangrise på flere vigtige eksportmarkeder på grund af risikoen for hangriselugt. Derfor undersøger Seges Svineproduktion flere alternativer til kastration.

Målet er at opnå kendskab til metoder, der kan reducere hangriselugten og frasorteringen.

I et netop afsluttet forsøg er det blevet undersøgt, hvordan niveauet af androstenon ændres i takt med, at grisene bliver tungere.

- Vi har taget en spækbiopsi i nakken på den samme gris i vægtintervallet 60-120 kilo med 10 kilos interval. Alle grise er slagtet ved 120 kilo, fortæller Hanne Maribo, der er chefforsker hos Seges Svineproduktion.

 

Stor forskel

- Androstenon steg lineært med vægt og alder. Der var stor forskel imellem hangrisene, og det er interessant at se, at den gris der har et lavt androstenon-niveau ved 60 kilo, også har det ved 120 kilo, forklarer hun.

Androstenon i nakkespæk steg gennemsnitligt fra 0,4 til 1,2 ppm (mg/kg) fra 60 til 120 kilo levendevægt. Hvis en hangris havde et højt niveau ved 60 kilo, så var det også højt ved 120 kilo.

- Der er signifikant sammenhæng mellem en biopsi taget dagen før slagtning og værdien målt i slagtekroppen, men der er en niveauforskel mellem målingerne, som forklares med analysemetode og prøveudtagning, forklarer Hanne Maribo.

I anden del af afprøvningen blev en gruppe hangrise slagtet ved henholdsvis 80, 90, 100, 110 og 120 kilo levende vægt. Der blev udtaget biopsi dagen før slagtning og efterfølgende målt hangriselugt efter slagtning.

 

Sammenhæng

Androstenon steg i gennemsnit fra 1,01 til 1,49 ppm med stigende slagtevægt og skatol var lav med stigende slagtevægt (58-89 kg).

Der var i alle vægtgrupperne en signifikant sammenhæng mellem androstenon i den levende gris før og efter slagtning.

- Derimod er der ingen sammenhæng mellem skatol og androstenon i slagtekroppen, siger Hanne Maribo, og fastslår, at der heller ikke blev målt sammenhæng mellem »Human nose« karakter og indhold af androstenon fra 60-100 kilo.

- I vægtintervallet 100-120 kilo var der en sammenhæng mellem androstenonindhold i spæk og »Human nose«-karakteren, lyder det fra chefforskeren.


Læs også