Rapportering er ikke kun for bankens skyld

Mange landmænd er af den holdning, at budgetkontroller og rapportering til banken udelukkende er for bankens skyld og egentlig er spild af konsulenttimer. Sådan hænger det dog ikke sammen, fastslår LandboThy.

 Landmandens finansielle partner, banken, er leverandør af kapital for landmanden. Forsimplet er prisen for »varen« renten.
- Rentetillægget skal kort sagt dække bankens udlånstab, forrentning af egenkapitalen (afkast til aktionærerne) og til dels omkostningerne forbundet med administration af lånet. De interessante dele her er bankens udlånstab og omkostninger til administration, siger Thomas Sandal Hansen, virksomhedsrådgiver i LandboThy.
Bankens udlånstab er i forhold til det enkelte udlån udtrykt som en risikofaktor, en procentsats. Det er i risikofaktoren og omkostningerne til administration, at vi skal finde den fælles interesse mellem bank og landmand.
- Der er en risiko for, at banken har fejlvurderet risikoen og derfor er de nødt til at indregne et tillæg for dette også. Dertil kommer et tillæg, som skal dække omkostningerne forbundet med at administrere lånet, siger Thomas Sandal Hansen 

Rapportering

Med rapportering tager man fat på opgaven at mindske tillæggene:
- Man forsøger at informere banken grundigt nok til, at de kan tilgå bedriftens risiko på et oplyst grundlag. Dermed finder de forhåbentlig frem til den reelle risiko uden at overvurdere den, lyder det.
Ved proaktivt at informere og rapportere mindskes omkostningerne til, at banken selv skal opsøge og trække informationer.

Forskellige former for rapportering

De fleste større bedrifter får lavet en årsrapport i dag. For at højne værdien af årsrapporten er det vigtigt med en høj grad af involvering af landmanden.
Mange landmænd laver også budgetter. Et vigtigt redskab i forhold til rapportering, da det modsat årsrapporten kan og bør bruges som et styringsredskab i løbet af året.
- Igen er det her vigtigt med høj grad af involvering fra landmandens side. Hvis budget og opfølgninger udelukkende laves af økonomikonsulenten, står tallene mere eller mindre for sig selv. Det vigtige er baggrunden for tallene, siger Thomas Sandal Hansen.

Alternative rapporter

Udover årsrapport og budget kan nogle landmænd også med fordel kigge mod lidt alternative rapporter, hvor fokus ikke udelukkende er på resultatopgørelse og likviditet, mener LandboThy.
- Man kunne også meget vel fokusere på nogle produktionsmæssige forhold, som når man gør regnskabet op, faktisk er årsagen til, hvordan tallene i årsrapporten ser ud. Med lidt kreativitet kunne man rapportere på produktionsoutput, produktionsinput, ledelse og medarbejdere, fokusområder i den kommende periode, fortæller Thomas Sandal Hansen.
Alle sammen er underliggende forhold, som senere er årsag til at tallene ser ud, som de gør.
Med en effektfuld rapportering bør man som landmand kunne minimere sine finansieringsomkostninger, vurderer virksomhedsrådgiveren.

Læs også