Bedre betaling for værdistof

Debatten om Arlas afregningsmodel var et stort emne ved

jersey-årsmødet i Herning fornyelig.

Jerseyformand Anders Levring aflagde beretning ved foreningens årsmøde i Herning fornyelig. Her lagde han blandt andet op til diskussion af Arlas afregning.
- Vi mener, der er behov for, at Arla ændrer den nye afregningsmodel. Der bliver ikke taget tilstrækkeligt hensyn til værdistofferne i mælken, sagde Anders Levring.  
Når det gælder fedt- og proteinafregning, så ønsker jersey-formanden en hyppigere regulering af priserne, sådan at de aktuelle priser i højere grad kommer til at afspejle den efterspørgsel, der reelt er i markedet efter fedt og protein.
- Markedet mangler fedt lige nu. Derfor har jeg også en forventning om, at vi til nytår kommer til at se en noget bedre afregning af fedt, sagde Anders Levring.
Formanden fortalte, at foreningen løbende holder møder med Arla om problematikken, og at den fulde implementering af afregningsmodellen »Arla One« først vil være tilendebragt i alle lande pr. 1. januar 2018.
- Tyskland og England ønsker alle justeringer udskudt til 1. januar 2018, sagde han.
Jørn Mikkelsen, Søften, modtog Peder Rands-legat, mens Jens Smidt, Sagro, blev årets jerseybonde.
Eftermiddagen blev brugt på Damgaard ved Sophie Fløe Vestergaard og Jens Stokholm Pedersen, Ølstrup ved Ringkøbing.
De driver produktionen med et flot staldanlæg og 575 højtydende køer. Høj ydelse og management er i fokus med 8.464 kilo mælk, 499 kilo fedt, 358 kilo protein. Flere tyre er tillagt til kvægavlsforeninger, og besætningen er en af landets mest besøgte af udenlandske gæster

Læs også