Legat til staldkarl

Per Arndal Hansen, landbrugsvikar og ansvarlig for faciliteterne på Dyrskuepladsen, fik H.B. Kochs Legat overrakt ved årsmødet i Fynsk Kvæg.

Mange fremtrædende fynske kvægbrugere er gennem årene blevet hædret med fynsk kvægbrugs mest ærefulde pris, H.B. Kochs Legat. I år gik det dog til en medarbejder, som på ekstraordinær vis har ydet en indsats både i de fynske stalde, og ikke mindst i forbindelse med fremvisninger af malkekøer på dyrskuer og udstillinger.

På årsmødet i Fynsk Kvæg blev 67-årige Per Arndal Hansen fra Ullerup fremhævet for sin store ihærdighed og erfaring netop med kvægudstillinger.

- I starten var jeg på frivillig basis sammen med blandt andre Lars Iversen og Lars Bebe med til at etablere RDM’s vinterudstillinger og siden også få kvægfremstillingen på »Gården i Centrum« på benene i Odense Congress Center. Vi stod for opsætningen af udstillingerne, sørgede for trækkerne og trak selv med køer. Vi var også med på Agromek, og i det hele taget var det en både spændende og hektisk tid, mens det stod på, husker Per Arndal Hansen.

Sideløbende har han som vikar de seneste otte år haft fast tilknytning til Det Fynske Dyrskue med forberedelser og afvikling af skuet. Og i dag har han ansvaret for det praktiske på hele pladsen, så der ikke længere er tid til at trække med køer på skuet.

Læs artiklen om legatmodtageren i ugens LandbrugFyn, som allerede nu er her på hjemmesiden.


Læs også