Dansk insektfarm kan blive fremtidens landbrug

Der er melorme på menuen, når miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i dag besøger Heimdal Entofarm for at se potentialet i insekter som føde til både mennesker og dyr.

Græshopper i salaten eller melorme i dyrefoderet som fremtidens landbrug? I takt med, at efterspørgslen efter alternative proteinkilder vokser, øges interessen for industriel insektproduktion i Europa.

I Danmark er Heimdal Entofarm netop i år blevet etableret med det formål at producere insekter til brug i foder og fødevarer.

- I andre dele af verden bruges insekter både som foder til dyr og fødevarer til mennesker. Det er der ikke tradition for i Europa, men der er mangel på protein i foder, og insekter kan blive en af de løsninger, vi skal kigge på. Insekter formerer sig hurtigt og stiller beskedne krav til foder, og der er et stort uudnyttet erhvervspotentiale i at producere insekter. Derfor følger jeg udviklingen med stor interesse, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Produktionen af insekter er ifølge FN’s fødevare- og landbrugsorganisation FAO kendetegnet ved en kort produktionstid samt et minimalt aftryk på miljøet. Sammenlignet med kvæg- og svineavl er udledningen af CO2, ammoniak og metan meget begrænset.

Insektfarme udbredt i tredjelande

I Thailand er insektfarme meget udbredte, mens produktion af insekter først nu er ved at vinde frem i Europa. Der opdrættes i dag insekter til fødevarer i blandt andet Nederlandene.

- Fra dansk side er vi meget interesserede i de muligheder og gevinster, der ligger i at producere insekter til foder og fødevarer. Insektfarme kunne sagtens være et interessant bidrag til fremtidens danske landbrug, siger Esben Lunde Larsen.

Læs også