Så er det tid til at indberette selvangivelsen

Få her en række gode råd til, hvad du i den forbindelse selv skal være opmærksom på, skiver Carina Berndsen, skatterådgiver, LHN:

Brug dit håndværkerfradrag - Du kan trække i alt 18.000 kr. fra på arbejdsløn til arbejdsopgaver, der er udført i dit hjem i løbet af 2016. Beløbet er fordelt på 12.000 kr. til grønne forbedringer af boligen samt 6.000 kr. til serviceydelser som børnepasning og rengøring.

Grønne forbedringer: Fx udskiftning af vinduer eller døre eller isolering af boligen. Trækker du alle 12.000 kr. fra, giver det dig en kontant skattebesparelse på 3.432 kr.

Serviceydelser i hjemmet: Fx rengøring, børnepasning og havearbejde. Bruger du hele fradraget på 6.000 kr. giver det dig en kontant skatterabat på 1.716 kr.

Du kan kun få håndværkerfradrag for 2016, hvis regningen er betalt elektronisk senest den 28. februar 2017. Betaling med kontanter giver ikke fradrag.

Har du glemt at indberette håndværkerfradraget for 2013, 2014 eller 2015, kan du nå det endnu, men du skal være hurtig vedrørende 2013, for her udløber fristen den 1. maj 2017.

Har du købt eller solgt bolig i 2016? Ved køb af fast ejendom skal du normalt kun betale ejendomsværdiskat fra overtagelsesdatoen og ikke fra det tidspunkt, hvor du skrev under på købsaftalen. Tilsvarende skal du normalt kun betale ejendomsværdiskat, når du flytter ind i den nye bolig.

Du skal på årsopgørelsen angive det tidspunkt, hvor du har beboet ejendommen.

I forbindelse med køb af ny bolig skal du typisk stille en bankgaranti. Det vil sige, at man betaler en garantiprovision til banken, der kan trækkes fra i skat. Beløbet er ikke indberettet til SKAT. Tjek lige op på det – det er typisk op til et par tusinde kroner.

Har du i forbindelse med salg eller køb af en ejendom betalt nogle renter eller fået nogle renter tilbage i forbindelse med en såkaldt refusionsopgørelse, skal de også indberettes til SKAT. Det sker ikke automatisk.

Du kan få fradrag for dine renteudgifter på private pantebreve for eksempel i forbindelse med køb af sommerhus, hvis SKAT har oplysning om, hvem du betaler til.

Du skal derfor indberette navn, adresse m.v. til SKAT på den person, som modtager ydelserne.

Bliver du ”sendt ud” i forbindelse med dit arbejde, er der mulighed for at få et fradrag for udgifter forbundet med kost og logi. Fradraget udgør uden dokumentation hhv. 477 kr. og 205 kr., hvilket samlet set kan give et fradrag på 682 kr. pr. dag og samlet op til 26.200 kr. i 2016. ”Uden dokumentation” betyder, at man ikke skal fremvise kvitteringer.

For at få del i dette fradrag skal du have haft et såkaldt ”midlertidigt arbejdssted”, hvilket er defineret som et arbejdsophold på op til 12 måneder. Du skal minimum være hjemmefra i 24 timer som følge af udsendelsen fra dit arbejde. Derudover skal afstanden mellem dit hjem og det midlertidige arbejdssted være så stort, at man ikke har mulighed for at rejse frem og tilbage hver dag og tilbringe natten i sin egen seng. For eksempel kan du få dette fradrag, hvis du normalt arbejder i Jylland som håndværker men arbejder midlertidigt på Sjælland – eller omvendt.

Kontakt din skatterådgiver hvis du har spørgsmål til din selvangivelse.

Læs også