Minister åben for at se på pantebrevsmodel

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) er klar til at se på den såkaldte pantebrevsmodel, som skal gøre det nemmere at lave generationsskifter. Et forslag, der stammer fra Landbrugsrådgivning Syd og Familielandbruget i Syddanmark, og blev debatteret på en konference forleden på Christiansborg

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) ser positivt på forslaget om at lave en såkaldt pantebrevsmodel. Forslaget stammer oprindeligt fra Landbrugsrådgivning Syd og Familielandbruget i Syddanmark og går ud på, at sælgeren af en landbrugsejendom skal kunne genanbringe en del af ejendomsavancen i et sælgerpanterbrev, som køberen udsteder i forbindelse med handlen. Herved opnås, at ejendomsavanceskatten udskydes og først betales i takt med, at pantebrevet afdrages, i stedet for at skatten skal betales ved salget af ejendommen.

- Venstres folketingsgruppe har taget den til sig, og derfor arbejder jeg med, og er i dialog med Landbrug & Fødevarer, om vi kan få lavet en pantebrevsmodel, sagde Karsten Lauritzen, der var blandt indlægsholderne ved Christiansborg-konferencen forleden om rammevilkår.

- Det kan være en hjælpende hånd særlig til dem, der er på vej ind i landbruget. Derfor undersøger jeg i øjeblikket, hvad sådan en model koster, og hvordan den kan skrues konkret sammen, sagde han og forklarede, at det blandt andet handler om, at få det afgrænset sådan, så det kun gælder landbruget, og så man ikke kommer i konflikt med EU omkring statsstøtteregler.

Konferencen om landbrugets rammevilkår var arrangeret af LandboSyd og den nye forening Viden om Jordbrug, der har den tidligere minister og nuværende folketingsmedlem Hans Christian Schmidt (V), som formand.

Hele otte ud af folketingets ni partier var repræsenteret ved konferencens paneldebat. Her opfordrede både Socialdemokraterne og De Radikale til at arbejde for brede aftaler og forlig om landbruget i stil med folkeskoleforliget.

Læs også