Vårbyg kvitterer for startgødning

Det er først i stadie 31-32, man sikkert kan afklare vårbyggens kvælstofbehov ved 2. gødskning.

I år har der været godt med kvælstof til rådighed i jorden.

Ved et særligt tilrettelagt kursusforløb hos Centrovice, »Vårbyg i fokus«, var deltagerne forleden på besøg hos Klaus Jørgensen, Ølund ved Otterup.


Målsætningen for den 15 mand store gruppe landmænd med interesse for vårbygdyrkning indfries blandt andet ved besøg hos landmænd, der hver især arbejder med at forbedre sine strategier og metoder.


Klaus Jørgensen har i år forsøgt sig med at anbringe en startgødning sammen med såningen. Deltagerne fik lejlighed til at vurdere effekten af dette ved hjælp af de målinger af klorofylindholdet i byggens faneblade, som agronom Jesper Ulnitz fra Yara foretog med sin håndholdte N-tester.

Læs mere i LandbrugFyn næste uge eller på avisen her på nettet.

Læs også