Økologernes ni fagudvalg konstitueret

De 65 folkevalgte i Økologisk Landsforenings ni fagudvalg har nu konstitueret sig efter udvalgenes årsmøder på foreningens generalforsamling i foråret. De ni udvalg omfatter mælk-, svin, planteavl, kød, æg & fjer, frugt & grønt, uland, gårdbutikker & lokalt salg samt virksomhedsudvalget.

I marts holdt Økologisk Landsforening sin årlige generalforsamling, hvor også foreningens ni fagudvalg holdt deres årsmøder. Her var der blandt andet valg til foreningens bestyrelse og til fagudvalgene. Siden har alle udvalg holdt konstituerende møder, og tillidsposterne blandt foreningen i alt 80 folkevalgte er nu besat. Fagudvalgene varetager de enkelte branchers fagpolitiske og udviklingsmæssige interesser og er den naturlige vej ind til at rejse fagpolitiske sager i Økologisk Landsforenings bestyrelse. Formænd og -næstformænd i udvalgene fordeler sig således: 

Mælkeudvalget
Finn Tang, Aars - formand, Niels Vinge Rasmussen, Haderslev – næstformand 

Svineudvalget
Randi Vinfeldt, Ugerløse – formand, Bertel Hestbjerg, Nr. Felding – næstformand 

Planteavlsudvalget
Søren Bilstrup, Spøttrup – formand, Hans Henrik Thomsen, Brønderslev – næstformand 

Kødudvalget
Harry Storgaard, Thy – formand, Jakob Kortegaard, Farsø – næstformand 

Frugt-, bær og grøntudvalget
Poul Rytter Larsen, Harndrup – formand, Klaus Søgaard, Odense – næstformand 

Æg- & Fjerkræudvalget
Lars Bredahl, Arden – formand, Jakob Kjær, Herning – næstformand 

Ulandsudvalget
Kristina Due, Charlottenlund – formand, Jesper Saxgren, Egtved – næstformand 

Udvalget for gårdbutikker og lokalt salg
Niels Ebbe, Randers – formand, Heidi Larsen, Ringsted – næstformand 

Virksomhedsudvalget
Brian Nygaard, Aurion – formand, Nelly Riggelsen, Naturmælk - næstformand

Læs også