Planteavlere kan optimere vækstsæsonen

Kontinuerlige besøg i marken i løbet af hele vækstsæsonen i blandt andet kornafgrøderne hjælper med at optimere nettoudbytterne i marken. LMO’s markbesøgsordning er et af redskaberne

Sommeren banker på, fuglene kvidrer lystigt, og alle planteavlere glæder sig til fremspiring og høst. Hos LMO står planteavlskonsulenterne klar til at hjælpe i både kornmarken og alle de øvrige afgrøder -  og på telefonen fra den helt tidlige vækststart.

-  Ved at aftale faste besøg, så sikrer vi den sparring og optimering, som du som planteavler kan have brug for, siger afdelingsleder, LMO Planteavl, Vibeke Fabricius.

Vintersæden kom godt i jorden i efteråret, og det milde vejr i efterårsmånederne resulterede i en god buskning og rodudvikling. Begge dele er meget vigtige og danner grobund for en god vækstsæson med forhåbentlig højere og mere stabile udbytter end sidste år.

Mange landmænd har fået handlet gødning til en konkurrencedygtig pris. Et blik på fremstillingspriserne på salgsafgrøder igennem de senere år betyder dog, at det er bydende nødvendigt, at der i markbruget holdes skarpt fokus på såvel de variable som de faste omkostninger, lyder det fra afdelingschefen.

-  Der skal opnås et højt udbytte men de variable omkostninger kan vi gøre noget ved allerede fra vækststart, for målet bør være et så højt dækningsbidrag som muligt. Rettidigheden og håndværket i udførslen af opgaverne i marken lige fra jordbearbejdning, udbringning af gylle og handelsgødning til forskellige planteværnsbehandlinger i løbet af sæsonen er oftest mere afgørende end hvor meget, der anvendes af forskellige indsatsfaktorer indenfor bl.a. planteværn og mikronæringsstoffer, fortæller Vibeke Fabricius.

 

Det er vigtigt at vælge de mest effektive midler mod forskellige skadegørere i de enkelte afgrøder, for det kan betyde et mindre forbrug og det bedste dækningsbidrag.

Læs også