Fokus på sikkerhed i landbruget – pas på livet

Statistikkerne taler deres tydelige sprog om alvorlige ulykker og ikke mindst dødsfald, der relaterer sig til landbruget. LHN’s bestyrelse vil tale sikkerhed i landbruget på årets dyrskue i Aabenraa

I LHN har vi besluttet os for at vi i forstærket grad vil tale ”Sikkerhed i landbruget”, siger LHN’s formand Jørgen Popp Petersen. – Sikkerhed i landbruget er for de fleste ikke et specielt populært eller interessant tema, det skal vi have ændret – temaet skal opprioriteres og i fokus, sagde formanden - vi kender alle kolleger, som er kommet alvorligt til skade eller er blevet dræbt som følge af arbejdsulykker på bedriften.
-Vi tror på, at det er bevidstheden omkring sikkerhed, som vi må have skærpet. Selvfølgelig skal afskærmninger, sikkerhedsudstyr etc. være i orden, men alt for mange ulykker sker på grundlag af ubetænksomhed eller en for høj risikotærskel, siger Jørgen Popp.

-Vi er alle vokset op med det lille gule advarselsmærkat i førerhuset på traktoren: ”Hvis traktoren vælter hold da fast i rattet. Spring ikke af”. Denne sætning sidder printet fast i bevidstheden, fordi mærkatet er til stede altid, konstaterer Jørgen Popp Petersen

Det er en kendsgerning, at der er megen udenlandsk arbejdskraft i landbruget, derfor er det yderst vigtigt, at kampagnen appellerer til alle, der færdes på et landbrug.

Motivationen til at gøre noget ved de stigende ulykkesstatistikker bør være let at fine. Ingen landmand ønsker at opleve ulykker på sin bedrift og landbruget som erhverv kan kun have interesse i at undgå det negative billede af landbruget som arbejdsplads, som statistikken projekterer ud i samfundet, siger Jørgen Popp Petersen og slutter – kig forbi LHN’s stand E8 på årets dyrskue i Aabenraa den 2. og 3. juni. Lad os få en snak om, hvordan vi knækker den alt for hastigt stigende kurve for ulykker i landbruget; hvordan får vi styrket fokus på sikkerheden i en travl hverdag.

Læs også