Ny udbygning gør det billigere at producere grøn gas

Energikoncernen Nature Energy har besluttet at investere 80 mio. i at udbygge biogasanlægget i Holsted. Udbygningen forøger produktionen af grøn biogas med 50 pct. og sænker samtidig anlægsomkostningerne.

Produktionen af grøn gas i Danmark er steget markant de fem år, og den grønne gas udgør i dag ca. 4 pct. af gassen i gasnettet. Nature Energy, der er Danmarks største producent af biogas, har siden 2014 etableret fire anlæg i stor skala, og nu bliver et af anlæggene endnu større:

- Vi har en klar vision om at gøre det billigere og mere effektivt at producere biogas. En af vejene dertil er at høste de stordriftsfordele, vi får ved at bygge mange ens anlæg, som let kan udbygges. Udbygningen af anlægget i Holsted er det første anlæg, vi udbygger, og det viser, at vores ambition om at gøre det mere effektivt at producere biogas i Danmark kan lykkes, siger Ole Hvelplund, adm.dir. i Nature Energy.

Udbygningen vil øge kapaciteten med 50 pct., så den samlede produktion af biogas på anlægget i Holsted ved i Vejen Kommune stiger fra 13 mio. m3 til 20 mio. m3. Dermed kan anlægget levere nok biogas til at opvarme ca. 12.000 hjem.

I 2012 var 0 pct. af gassen i gasnettet grøn biogas. I dag er ca. 4 pct. af gassen i gasnettet biogas. Nature Energys anlæg producerer i dag mere end 35 pct. af biogassen i gasnettet, men en fortsat udbygning af biogas kræver, at den grønne gas kan produceres billigere:

- Vi har siden 2012 arbejdet målrettet på at gøre det så effektivt som muligt at producere biogas. De skalafordele vi kan skabe ved at bygge mange ens anlæg, som kan udbygges, er de lavt hængende frugter. Næste skridt er at gøre andre dele af vores produktion mere effektive, siger Ole Hvelplund, adm.dir. i Nature Energy.

Energikoncernen ser det som en forudsætning, at omkostningerne til at producere biogas nedbringes:

- Vores vision om at gøre gassen i gasnettet grøn blev hjulpet godt på vej, da et bredt flertal i 2012 besluttede at igangsætte en ambitiøs udbygning af biogasanlæg i Danmark. Den opbakning hviler dog på, at vi er i stand til at nedbringe vores omkostninger, så vi over tid kan producere biogassen billigere. Det har taget vindmølleindustrien mange år, og vi er da heller ikke i mål endnu, men udbygningen i Holsted viser, at vores strategi virker, siger Ole Hvelplund, adm.dir. i Nature Energy.

Foruden metanisering, som kan øge forbedre produktionen med 40 pct., ser Nature Energy et potentiale i at separerer den afgassede gylle, så fosforindholdet kan tilpasses efterspørgslen i landbruget.

Fakta:

- Anlægget i Holsted producerer i dag 13 mio. m3 biogas. Med udbygningen vil anlægget producerer 20 mio. m3 biogas.

- Nature Energy investerede 200 mio. kr. da anlægget blev etableret. Med udbygningen investeres yderligere 80 mio. som forøger produktionen med 50 pct.

- Nature Energy er Danmarks største producent af biogas, og producerer på sine nuværende fire anlæg ca. 35 pct. af den grønne biogas i gasnettet.

Læs også