Styr på skadedyrene

Skadedyr som fluer og rotter kan være en plage på mange landbrugsbedrifter. Hos virksomheden Rovfluen ApS har man specialiseret sig inden for bekæmpelse af skadedyr.

Fluer, rotter, hestebremser og klæger. Alle skadedyr, som man helst vil være foruden. Og der er måder at komme skadedyrene til livs, hvis de er flyttet ind på gården eller i stuehuset.
Hos det landsdækkende firma Rovfluen ApS i Engesvang, har man specialiseret sig inden for bekæmpelse af en lang række skadedyr. Og midlerne hedder rovfluer, snyltehvepse og rottebokse og fælder.

-  Vi kan bekæmpe skadedyr i forbindelse med alle slags husdyr, især i svinestalde og kvægstalde, forklarer Birgit Frantsen, der er skadedyrskonsulent, og som sammen med sin mand ejer og driver Rovfluen ApS.

Rovfluer har vist sig at være et både effektivt og miljømæssigt fint middel til bekæmpelse af fluer.

-  Vi har vores egen fluefabrik, der er SPF-godkendt, forklarer Birgit Frantsen.

Hun anbefaler at man starter med at bruge rovfluerne i starten af fluesæsonen – typisk i starten af marts/april.

Rovfluerne leveres i æsker eller poser på forskellige puppestadier. Og efterhånden som rovfluerne klækkes flyver de voksne fluer ud og lægger deres æg i stalden, og i løbet af nogle uger, har rovfluerne etableret sig i stalden.

Allerede efter 5 – 7 dage er rovfluelarverne så store, at de kan spise staldfluelarverne og efter 1 – 3 måneder har rovfluen bredt sig så meget, at bestanden af staldfluer kan holdes permanent nede.

Hvor mange rovfluer, der skal sættes ud i stalden beregnes ud fra staldarealet.

-  Vi siger 10 enheder pr. 100 kvadratmeter, siger Birgit Frantsen, der tilføjer at det er 30 år siden, at man begyndte at bruge metoden.

I øvrigt samme metode, man bruger med snyltehvepse, der især bruges på minkfarme, hvor staldsystemerne ofte er åbne.

-  Og så er bekæmpelsesmetoden jo også optimal for økologerne, tilføjer Birgit Frantsen.

Nye skrappere regler for brug af gift og stadig bedre og mere effektive fælder. Problemet med skadedyr som mus og især rotter er kendt i landbruget.

Hos Rovfluen tilbyder man en bred vifte af muligheder inden for rottesikring.

-  Der er kommet nye regler for brug af gift. Man må ikke længere forebygge med gift mod rotter, forklarer Birgit Frantsen.

Blandt andet derfor, har man hos Rovfluen også optimeret inden rottefælder, hvor man foruden de kendte udendørs rottekasser, også har fået en speciel ny rottefælde fra New Zealand hjem i programmet.
En ny type fælde, hvor rotten aktiverer et stempel der udløser en patron, der dræber den.
 

Læs også